"ขสมก."พร้อมรับเปิดประเทศ1พ.ย.นี้เพิ่มเดินรถเป็นวันละ20,000เที่ยวเดินรถกะสว่างamoxiclav

amoxiclav

"ขสมก."พร้อมรับเปิดประเทศ1พ.ย.นี้เพิ่มเดินรถเป็นวันละ20,000เที่ยวเดินรถกะสว่างamoxiclav

รายงานข่าวแจ้งว่า ภายหลังคณะกรรมการบริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด -19) หรือ ศบค. มีมติเห็นชอบยกเลิกการห้ามออกนอกเคหสถานในทุกพื้นที่ ทั่วประเทศ ยกเว้นพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด จำนวน 7 จังหวัด รวมทั้งนายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รมว.คมนาคมได้สั่งการทุกหน่วยงานในสังกัดเตรียมความพร้อมการให้บริการ รองรับการเปิดประเทศ ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2564

นายกิตติกานต์ จอมดวง จารุวรพลกุล ผู้อำนวยการองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) เปิดเผยว่า ได้มีการเตรียมความพร้อมทุกด้าน ทั้งด้านการบริหารจัดการเดินรถ ด้านพนักงานประจำรถ และด้านรถโดยสารประจำทาง เพื่อรองรับการเปิดประเทศ ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 โดยมีรายละเอียด ดังนี้

ด้านการบริหารจัดการเดินรถ

ในเส้นทางปกติ จัดรถออกวิ่ง วันละ 2,886 คัน จำนวน 20,000 เที่ยว

จัดเดินรถบริการตลอดคืน (รถกะสว่าง) ตามปกติ จำนวน 23 เส้นทาง โดยเริ่มให้บริการ ตั้งแต่วันที่ 31 ตุลาคม 2564

จัดเดินรถเชื่อมต่อท่าอากาศยาน จำนวน 6 เส้นทาง รวม 60 คัน ดังนี้

สาย A 1 ท่าอากาศยานดอนเมือง – สถานีรถไฟฟ้า BTS จตุจักร วันละ 16 คัน

สาย A 2 ท่าอากาศยานดอนเมือง – อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ วันละ 12 คัน

สาย A 3 ท่าอากาศยานดอนเมือง – สวนลุมพินี วันละ 8 คัน

สาย A 4 ท่าอากาศยานดอนเมือง – สนามหลวง วันละ 8 คัน

สาย S 1 ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ – สนามหลวง วันละ 6 คัน

สาย 555 รังสิต – ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ วันละ 10 คัน

ด้านพนักงานประจำรถ

จัดพนักงานประจำรถ (พนักงานขับรถและพนักงานเก็บค่าโดยสาร) เข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) จำนวน 9,000 คน คิดเป็น 98% ของพนักงานประจำรถทั้งหมด

ตรวจวัดแอลกอฮอล์ ความดันโลหิต และอุณหภูมิร่างกายของพนักงานขับรถ และพนักงานเก็บค่าโดยสารทุกครั้ง ก่อนขึ้นปฏิบัติหน้าที่บนรถโดยสาร พร้อมทั้งกำชับพนักงานขับรถและพนักงานเก็บค่าโดยสาร สวมหน้ากากอนามัยทุกครั้ง ขณะปฏิบัติหน้าที่บนรถโดยสาร และต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดฯ อย่างเคร่งครัด

ฝึกทักษะภาษาอังกฤษให้กับพนักงานประจำรถทุกคน โดยเน้นพนักงานประจำรถโดยสาร เชื่อมต่อท่าอากาศยาน ได้แก่ สาย A1, A2, A3, A4, S1 และสาย 555 เป็นกรณีพิเศษ

ด้านรถโดยสารประจำทาง

ตรวจเช็คสภาพรถโดยสาร ให้อยู่ในสภาพใช้งานได้ดี ตามมาตรฐานคุณภาพบริการ ISO 9001 : 2015 และให้พนักงานขับรถ ตรวจสอบความพร้อมของรถโดยสาร และอุปกรณ์ส่วนควบ ก่อนนำรถออกวิ่งให้บริการ

ใช้ผลิตภัณฑ์ฆ่าเชื้อโรคที่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์ 70% ฉีดพ่นทำความสะอาดภายใน รถโดยสาร และใช้ผลิตภัณฑ์ดังกล่าว เช็ดทำความสะอาดอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่ผู้ใช้บริการต้องสัมผัส เช่น เบาะที่นั่ง ราวจับ กริ่งสัญญาณ เป็นต้น ทั้งก่อนและหลังนำรถออกวิ่งให้บริการ พร้อมทั้งติดตั้งขวดเจลแอลกอฮอล์ สำหรับให้ผู้ใช้บริการ ล้างมือบริเวณประตูทางขึ้น

ติดสติกเกอร์ “BMTA PASS” บริเวณกระจกด้านหน้า และประตูรถตู้โดยสารประจำทางที่มีอายุการใช้งานไม่เกิน 10 ปี ที่อยู่ในการกำกับดูแลของ ขสมก. เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชน ในการสังเกตรถตู้โดยสารที่มีความปลอดภัย ก่อนตัดสินใจใช้บริการ

amoxiclav "ขสมก."พร้อมรับเปิดประเทศ1พ.ย.นี้เพิ่มเดินรถเป็นวันละ20,000เที่ยวเดินรถกะสว่าง

เกี่ยวกับผู้เขียน: aphelon

แนะนำ