ตรวจรร.ตากเปิดเรียนonsiteเกมส์ 250 ล

เกมส์ 250 ล

ตรวจรร.ตากเปิดเรียนonsiteเกมส์ 250 ล

ดร.อวยชัย ศรีตระกูล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาตาก ลงพื้นที่โรงเรียนในสังกัด ที่เปิดเรียน onsite เป็นวันแรก ให้เด็กนักเรียนมาโรงเรียน คือ โรงเรียนตากพิทยาคม และโรงเรียนผดุงปัญญา อ.เมือง จ.ตาก เนื่องจากผ่านการประเมิน ปฏิบัติตามเงื่อนไข แนวปฏิบัติ มีแผนเผชิญเหตุอย่างเคร่งครัด ครู 99.97 % ได้รับวัคซีนครบ 2 เข็ม พร้อมยึดความปลอดภัยของผู้เรียน โดยใช้วิธีแบ่งกลุ่มเรียน แบบสลับวันเรียน และมาเรียนตามความสมัครใจ กรณีที่ผู้ปกครอง เห็นว่าไม่พร้อมมาเรียนหนังสือที่โรงเรียน โรงเรียนจะใช้วิธีให้เรียนออนไลน์ และแจกใบงานแทน (On hand)

สำหรับบรรยากาศการเปิดเรียนในวันแรก (1 พ.ย.64) โรงเรียนได้มีมาตรการในการป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อโควิด-19 อย่างเคร่งครัด เริ่มตั้งแต่เข้ามาสู่รั้วโรงเรียนมีการวัดอุณหภูมิ ล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ การจัดโต๊ะเรียนแบบเว้นระยะห่าง สวมใส่หน้ากากตลอดเวลาที่อยู่ในบริเวณโรงเรียน นอกจากนี้ในส่วนของโรงอาหาร และร้านค้าภายในโรงเรียน ก็วางมาตรการป้องกันอย่างเคร่งครัดด้วยเช่นกัน

จากการสัมภาษณ์นักเรียน เล่าว่า รู้สึกดีใจที่ได้มาเรียนตามปกติ เพราะอยากเรียนหนังสือแบบเจอคุณครูจริงๆ คิดถึง เพื่อนๆ และคิดว่า เมื่อได้รับวัคซีนแล้ว ทำให้สามารถใช้ชีวิตอยู่ร่วมกับโควิด-19 ได้ โดยต้องรู้จักป้องกันตัวเอง และมีทักษะชีวิตที่จำเป็นในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด-19


เกมส์ 250 ล ตรวจรร.ตากเปิดเรียนonsite

เกี่ยวกับผู้เขียน: aphelon

แนะนำ