ด่วน!ททท.แม่ฮ่องสอนแจ้งผู้ประกอบการเร่งส่งเอกสาร"เราเที่ยวด้วยกันเฟส3"ได ฟุ กุ สต รอ เบ อ รี่

ได ฟุ กุ สต รอ เบ อ รี่

ด่วน!ททท.แม่ฮ่องสอนแจ้งผู้ประกอบการเร่งส่งเอกสาร"เราเที่ยวด้วยกันเฟส3"ได ฟุ กุ สต รอ เบ อ รี่

ด่วน! ให้เร่งส่งเอกสารโครงการ เราเที่ยวด้วยกัน เฟส 3

ททท.สำนักงานแม่ฮ่องสอน แจ้งผู้ประกอบการ ที่สมัครเข้าร่วมโครงการ “เราเที่ยวด้วยกัน” เฟส 3 แล้ว พบว่ามีผู้ประกอบการที่ยังไม่ส่งเอกสารเพิ่มเติมอีกเป็นจำนวนมาก จึงแจ้งมาขอให้เร่งส่งเอกสารภายในวันที่ 5 พฤศจิกายน 2564 นี้หากพ้นกำหนดจะถือว่าขาดคุณสมบัติในการเข้าร่วมโครงการ ฯ

เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2564 ว่าที่ร้อยตรี ภาณุวัฒน์ ขัดนาค ผอ.ททท.สำนักงานแม่ฮ่องสอน แจ้งมาว่า ให้ผู้ประกอบการที่สมัครเข้าร่วมโครงการ “ เราเที่ยวด้วยกัน” เฟส 3 ให้กรุณาตรวจสอบข้อมูลโครงการ “เราเที่ยวด้วยกัน” เฟส 3 และเร่งจัดส่งเอกสารเพิ่มเติมให้ครบถ้วน ภายในวันที่ 5 พฤศจิกายน 2564 เวลา 23.59 น. หากพ้นกำหนด ททท. จะถือว่าท่านขาดคุณสมบัติการเข้าร่วมโครงการฯ

ขั้นตอนการตรวจสอบ
1. ผู้ประกอบการสามารถตรวจสอบรายการเอกสาร/ข้อมูลที่มีข้อทักท้วงได้ที่https://docs.google.com/spreadsheets/d/1u7eARhFXO6V4HRi8IlJ2hsIZrJWC4iM7…

2.หลังจากการตรวจสอบและพบข้อทักท้วงที่ต้องการให้ยืนยันข้อมูลแล้ว ขอให้ดาวน์โหลดและกรอกข้อมูลลงในแบบฟอร์มนำส่งเอกสารเพิ่มเติม (กรอกเฉพาะข้อที่เจ้าหน้าที่ต้องการเท่านั้น หากไม่มีการทักท้วงให้ยืนยันข้อมูลไม่จำเป็นต้องกรอกแบบฟอร์ม) https://docs.google.com/spreadsheets/d/1Ynb_vzfqwuk7grsEpqWNToJjUN-nmWd3…

3.จัดส่งเอกสารและ/หรือแบบฟอร์มนำส่งเอกสารเพิ่มเติม มาที่อีเมล์ [email protected]

ได ฟุ กุ สต รอ เบ อ รี่ ด่วน!ททท.แม่ฮ่องสอนแจ้งผู้ประกอบการเร่งส่งเอกสาร"เราเที่ยวด้วยกันเฟส3"

เกี่ยวกับผู้เขียน: aphelon

แนะนำ