ไทยร่วมใจฯแจ้งเข็ม1ก.ค.-ส.ค.ยังไม่ได้ฉีดเข็ม2รีบติดต่อภายใน12พ.ย.นี้แปล ไทย เป็น อังกฤษ ทั้ง ประโยค

แปล ไทย เป็น อังกฤษ ทั้ง ประโยค

ไทยร่วมใจฯแจ้งเข็ม1ก.ค.-ส.ค.ยังไม่ได้ฉีดเข็ม2รีบติดต่อภายใน12พ.ย.นี้แปล ไทย เป็น อังกฤษ ทั้ง ประโยค

โครงการไทยร่วมใจ กรุงเทพปลอดภัย Safe Bangkok ออกประกาศ ผู้ที่ได้รับวัคซีนเข็มที่ 1 ในเดือนก.ค. และเดือนส.ค.64 แต่ไม่สามารถไปรับวัคซีนเข็มที่ 2 ตามกำหนดการที่ประกาศได้ สามารถไปติดต่อเจ้าหน้าที่ที่ศูนย์บริการฉีดวัคซีนไทยร่วมใจ ในเวลาและสถานที่เดิม ที่ลงทะเบียนไว้เพื่อขอรับการฉีดวัคซีนภายในวันที่ 12 พ.ย.64

แปล ไทย เป็น อังกฤษ ทั้ง ประโยค ไทยร่วมใจฯแจ้งเข็ม1ก.ค.-ส.ค.ยังไม่ได้ฉีดเข็ม2รีบติดต่อภายใน12พ.ย.นี้

เกี่ยวกับผู้เขียน: aphelon

แนะนำ