"สุเทพ"ย้ำจุดยืนไม่เห็นด้วยแก้ม.112หวั่นนำไปสู่ข้อขัดแย้งของคนในประเทศสูตร เลข ดับ บน

สูตร เลข ดับ บน

"สุเทพ"ย้ำจุดยืนไม่เห็นด้วยแก้ม.112หวั่นนำไปสู่ข้อขัดแย้งของคนในประเทศสูตร เลข ดับ บน

วันที่ 4 พ.ย.64 นายสุเทพ เทือกสุบรรณ ประธานมูลนิธิมวลมหาประชาชนเพื่อการปฏิรูปประเทศไทย(มปท.)ได้เผยแพร่รายการ “คุยกับลุง” ผ่านเฟสบุ๊คส่วนตัว “Suthep Thaugsuban (สุเทพ เทือกสุบรรณ)” ระบุว่า วันนี้ขอมาสนทนา ในเรื่องที่กำลังเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์การแก้ไขกฎหมายอาญามาตรา 112 มีทั้งผู้เห็นด้วย และไม่เห็นด้วย และไม่ได้ชวน ให้ไปวิพากษ์วิจารณ์ว่า คนที่เสนอแก้ไขกฎหมายอาญามาตรา 112 เหมาะสมหรือไม่ เพราะยังไม่เห็นร่างกฎหมาย มีเนื้อหาสาระอย่างไร รอให้เห็นร่างก่อนค่อยมาวิพากษ์วิจารณ์กัน

นายสุเทพ กล่าวว่า อยากให้ประชาชนได้ดูตัวกฎหมายอาญามาตรา 112 บัญญัติไว้ว่า ผู้ใดหมิ่นประมาท ดูหมิ่น หรือ แสดงความอาฆาตมาดร้าย พระมหากษัตริย์ พระราชินี รัชทายาท หรือ ผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่ 3-15 ปี เนื้อหาสาระมีแค่นี้ เพราะฉะนั้นยังไม่รู้ว่าเขาจะแก้ตรงไหน หรือเขาจะเขียนขึ้นใหม่อย่างไร เราถึงต้องติดตามดูกันตอนหลัง

นายสุเทพ กล่าวว่า การตรากฎหมาย ขึ้นในประเทศ เป็นไปหลักการปกครองของบ้านเมือง เดิมทีประเทศไทยของเราปกครองด้วยระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์อำนาจอธิปไตย อำนาจสูงสุดในการปกครองประเทศ เป็นของพระมหากษัตริย์ ทรงใช้พระราชอำนาจในการปกครองประเทศ เพื่อประชาชน เพื่อพัฒนาประเทศ เพื่อความอยู่ดีกินดี ของพสกนิกรทั้งหลาย แต่ว่าในปี 2475 เราได้มีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการปกครองประเทศไทย จากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์ มาเป็นระบอบประชาธิปไตย ระบอบประชาธิปไตย ถือว่าอำนาจอธิปไตยเป็นของปวงชนชาวไทย แต่ว่าจะต้องใช้อำนาจนั้นกันอย่างไร โดยมีตัวบทกฎหมาย เป็นหลักยึด เรียกว่า เป็นการปกครองตามหลักนิติรัฐ นิติธรรม กฎหมายสูงสุดในการปกครองประเทศก็คือ กฎหมายรัฐธรรมนูญ ได้มีบทบัญญัติไว้

โดยเฉพาะคือ บทบัญญัติในหมวดที่ 2 พระมหากษัตริย์ และในมาตรา 6 ของรัฐธรรมนูญ ว่า องค์พระมหากษัตริย์ ทรงดำรงอยู่ในฐานะที่เป็นที่เคารพ สักการะ ผู้ใดจะละเมิดมิได้ ผู้ใดจะกล่าวหา หรือฟ้องร้องพระมหากษัตริย์ ในทางใดๆมิได้ ตรงนี้เป็นเรื่องสากลที่เขาทำกันทุกประเทศ เขาจะต้องมีกฎหมาย เพื่อปกป้องประมุขของประเทศ ที่ดำรงฐานะ อยู่ในฐานะสูงสุด เป็นศูนย์รวมใจของคนทั้งประเทศ ไม่ว่าจะปกครองในระบอบ ที่มีพระมหากษัตริย์ทรง เป็นประมุข หรือ จะเป็นการปกครองแบบสาธารณรัฐ ที่มีประธานาธิบดี เป็นประมุขก็ตาม ต้องมีกฎหมายแบบอย่างนี้ นี่ก็คือที่มาของกฎหมายอาญามาตรา 112

นายสุเทพ กล่าวต่อว่า เราตรากฎหมายอาญามาตรา 112 ขึ้น เพื่อปกป้องพระมหากษัตริย์ ไม่ให้ผู้ใดละเมิด จริงๆแล้ว ของเรา เราไม่ได้ปกป้องเฉพาะพระมหากษัตริย์ ผู้ทรงเป็นพระประมุขของประเทศเรา เรามีกฎหมายอาญามาตรา 133 ปกป้องประมุขของรัฐอื่น ประเทศอื่นเช่นเดียวกัน ข้อความเหมือนกันเลย สาระในกฎหมายที่บัญญัติไว้ มีข้อความเหมือนกัน มาตรา 133 บัญญัติว่า ผู้ใดหมิ่นประมาท ดูหมิ่นหรือ แสดงความอาฆาตมาดร้าย ราชาธิบดี ราชินี ราชสามี รัชทายาท หรือประมุขแห่งรัฐต่างประเทศ ต้องระวางคุกจำโทษ ตั้งแต่ 1 ปี ถึง 7 ปี หรือปรับตั้งแต่ 2 หมื่นบาท ถึง 1 แสน 4 หมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ พี่น้องประชาชนเห็นไหม เรามีกฎหมายอาญาปกป้องทั้ง พระประมุข ที่เป็นพระมหากษัตริย์ของเรา และเราให้เกียรติ ปกป้องประมุขของประเทศอื่น และลองนึกดูว่า ถ้าเราไม่เขียนปกป้อง ประมุขของประเทศอื่นไว้ หากมีคนไทยคนไหนเครื่องร้อนขึ้นมา ไปหมิ่นประมาท ไปดูหมิ่น หรือไปแสดงความอาฆาตมาดร้าย ประมุขประเทศอื่น ไม่ว่าจะเป็นพระเจ้าจักรพรรดิ หรือพระราชาธิบดี หรือ ประธานาธิบดี ถ้าเกิดมีคนไทยทำอย่างนั้นขึ้นมา เป็นเรื่องระหว่างประเทศ ประชาชนเขาก็คงไม่ยอมว่า ทำไมคนไทยถึงไปล่วงละเมิดดูหมิ่นประมุขของประเทศเขา อันนี้ก็เรียกว่า เป็นสงครามได้ เป็นเรื่องใหญ่ได้

นายสุเทพ กล่าวต่อว่า สิ่งที่บัญญัติไว้ในกฎหมายอาญา เรื่องการ ปกป้องประมุขของประเทศจึงเป็นหลักสากล ประเทศอื่นเขาก็ทำกันทั้งนั้น พี่น้องประชาชนไปอเมริกา อยู่ดีๆจะไปยื่นด่าประธานาธิบดี หรือ ไปแสดงความอาฆาตมาดร้ายต่อประธานาธิบดีของเขา ก็จะถูกกฎหมายของเขาดำเนินการลงโทษจำคุก นี่เป็นเรื่องที่เป็นปกติสากล ที่นี้ในประเทศของเรา เพราะคนไทยมีความกตัญญู รู้คุณ ต่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ประเพณี การปกครองของประเทศ เราจึงได้มีบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ และบทบัญญัติของกฎหมายอาญา มาตราอื่นรองรับในกฎในกติกาของรัฐธรรมนูญ

“พี่น้องประชาชนเข้าใจที่มา ม.112 แล้วเราก็จะได้ติดตามได้ว่าแล้วคนที่เขาตั้งใจ จะแก้ไขกฎหมายอาญามาตรานี้ เขาคิดอะไร เขาต้องการทำอะไร เพื่อเป้าหมายอะไร มันไม่ใช่เรื่องใหญ่เลย ที่คนไทยจะต้องมาทะเลาะกันในเรื่องนี้ แต่ว่าที่ต้องเป็นเรื่องใหญ่ เพราะเมื่อก่อนมันไม่เคยมีใครคิด ที่จะไปดูหมิ่นพระมหากษัตริย์ หรือ จะไปแสดงความอาฆาตมาดร้ายต่อพระมหากษัตริย์ เพราะฉะนั้นคนไทย ก็เลยไม่ได้ให้ความสนใจเรื่องกฎหมายอาญามาตรา 112 ไม่มีใครเดือดร้อนที่กฎหมายอาญามาตรา 112 บัญญัติเอาไว้ เพราะไม่มีคนไทยคนไหนเขาคิดทำอย่างนั้น แล้วทุกคนก็คิดว่าที่ตรากฎหมาย แบบนี้ไม่กระทบกระเทือนชีวิตความเป็นอยู่ อนาคตของใครเลย

แต่วันนี้พอจะมีคนมาติดแก้ไขก็เลยต้องไปดูว่า ทำเพื่ออะไร ผมกังวลใจลึกๆว่า เรื่องนี้จะเป็นเรื่องที่นำไปสู่ ข้อขัดแย้งของคนในประเทศ”

นายสุเทพ กล่าวว่า แต่ตนไม่เห็นด้วยกับการแก้ไขกฎหมายอาญามาตรา 112 เพราะเห็นว่าที่บัญญัติไว้แค่นี้ เหมาะสมถูกต้องแล้ว สำหรับประเทศไทยของเรา

สูตร เลข ดับ บน "สุเทพ"ย้ำจุดยืนไม่เห็นด้วยแก้ม.112หวั่นนำไปสู่ข้อขัดแย้งของคนในประเทศ

เกี่ยวกับผู้เขียน: aphelon

แนะนำ