โควิดใต้ดีขึ้น!เร่งฉีดวัคซีนกลุ่มเป้าหมายลอบเข้าช่องธรรมชาติเจออีก4จากกัมพูชาโบฮีเมี่ยน

โบฮีเมี่ยน

โควิดใต้ดีขึ้น!เร่งฉีดวัคซีนกลุ่มเป้าหมายลอบเข้าช่องธรรมชาติเจออีก4จากกัมพูชาโบฮีเมี่ยน

เฉพาะ 4จว.ชายแดนใต้พบป่วย 1,471 ราย การติดเชื้อใหม่ใน 67 จังหวัด พบป่วยลดลง 4,399 ราย เช่นเดียวกับในพื้นที่ กทม.-ปริมณฑล พบป่วยใหม่ 1,266 ราย โดยกทม.ยังพบติดเชื้อรายวันสูงสุด 772 ราย ตายสูงสุด อยู่ในพื้นที่กทม. 10 ราย ขณะที่วันนี้พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ 7,679 ราย แบ่งเป็นการติดเชื้อในปท.7,672 ราย มาจากต่างประเทศ 7 ราย วันนี้มีรายงานลอบเข้าประเทศตามช่องทางธรรมชาติ 4 ราย จากัมพูชา ส่วนยอดติดเชื้อจากเรือนจำ/ที่ต้องขัง 536 ราย รักษาหาย 8,428 ราย ยังรักษาอยู่ 97,585 ราย มีผู้ป่วยอาการหนัก 2,205 ราย และมีอาการโคม่าต้องใส่เครื่องช่วยหายใจจำนวน 483 ราย ส่วนรายงานผู้เสียชีวิตส่วนใหญ่เป็นกลุ่มผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป กลุ่มโรคเรื้อรัง คิดเป็น 95%ของผู้เสียชีวิตทั้งหมด อีก 5%ไม่มีประวัติโรคเรื้อรัง

วันที่ 3 พ.ย.2564  ที่ศูนย์บริหารสถานการณ์ โควิด-19 (ศบค.) พญ.สุมนี วัชรสินธุ์ ผู้อำนวยการสำนักสื่อสารความเสี่ยงและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ กรมควบคุมโรค รายงานสถานการณ์ผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ว่า โดยล่าสุดพบผู้ติดเชื้อรายใหม่อีก 7,679 ราย โดยเป็นการติดเชื้อในประเทศ 7,672 ราย (แยกเป็นจากระบบเฝ้าระวังและบริการสุขภาพ 6,864 ราย จากการตรวจคัดกรองเชิงรุกในชุมชน 272 ราย จากเรือนจำ/ที่ต้องขัง 536 ราย) และเดินทางมาจากต่างประเทศอีก 7 ราย มีรายงานลอลักลอบเข้าตามช่องทางธรรมชาติ 4 ราย จากกัมพูชา รวมยอดผู้ป่วยสะสมตั้งแต่ปี 63-ปัจจุบัน  1,935,442 ราย อย่างไรก็ตามหากรวมยอดผู้ป่วยจากการตรวจ ATK จำนวน 2,376 ราย ตัวเลขผู้ป่วยรายใหม่จะมีถึง 10,055 ราย

วันนี้มีผู้เสียชีวิตอีก 56 ราย ทำให้ยอดเสียชีวิตขยับไปที่ 19,394 ราย หายป่วยอีก 8,482 ราย รวมยอดรักษาหาย 1,818,463 ราย ยังรักษาอยู่จำนวน 97,585 ราย เป็นการรักษาอยู่ในรพ.41,972 ราย ในรพ.สนาม/HI-CI 55,613 ราย ทั้งนี้มีผู้ป่วยอาการหนัก 2,205 ราย มีผู้ป่วยหนักนี้ต้องใส่เครื่องช่วยหายใจถึง 483 ราย

สำหรับรายละเอียดผู้เสียชีวิต จำนวน 56 ราย เป็นเพศชาย 28 ราย เพศหญิง 28 ราย อายุ 37-94 ปี อยู่ในพื้นที่ กทม. มากที่สุด  7 ราย โดยในภาคใต้เสียชีวิตรวมยังสูงสุดถึง 16 ราย โดยปัจจัยเสี่ยงที่ทำให้เกิดความรุนแรงของโรคและเสียชีวิตส่วนใหญ่เป็นกลุ่มผู้สูงอายุเกิน 60 ปีขึ้นไป และมีโรคประจำตัว เป็นโรคความดันโลหิตสูง เบาหวาน ไขมันในเลือดสูง โรคไต โรคอ้วน ติดเตียง ซึ่งเป็นโรคประจำตัวที่เป็นปัจจัยเสี่ยงให้เกิดความรุนแรงของโรคเพิ่มขึ้น  โดยในจำนวนนี้ เป็นการติดเชื้อในพื้นที่ 55 ราย อาศัยในพื้นที่เสี่ยง 32 ราย และเป็นการติดจากคนในครอบครัว 6 ราย และคนอื่นๆ เพื่อน เพื่อนร่วมงาน คนรู้จัก 16 ราย

โบฮีเมี่ยน โควิดใต้ดีขึ้น!เร่งฉีดวัคซีนกลุ่มเป้าหมายลอบเข้าช่องธรรมชาติเจออีก4จากกัมพูชา

เกี่ยวกับผู้เขียน: aphelon

แนะนำ