“190ประเทศ-องค์กร”ให้คำมั่นเลิกใช้“ถ่านหิน”ลด“โลกร้อน”gclub55555 auto

gclub55555 auto

“190ประเทศ-องค์กร”ให้คำมั่นเลิกใช้“ถ่านหิน”ลด“โลกร้อน”gclub55555 autoPhoto : Getty Images

สำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่า 190 ประเทศและองค์กรรับปากเลิกใช้ถ่านหิน เพื่อลดการปล่อยก๊าซคาร์บอน ซึ่งเป็นหนึ่งในสาเหตุสำคัญที่ทำให้เกิดวิกฤติการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ หรือภาวะโลกร้อน

โดยรัฐบาลอังกฤษ ซึ่งเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมรัฐภาคีอนุสัญญาแห่งสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ สมัยที่ 26 หรือคอป 26 (COP 26) เปิดเผยว่า 190 ประเทศและองค์กร ลงนามในข้อตกลงว่าด้วยการยกเลิกการใช้ถ่านหิน รวมถึงยุติการลงทุนครั้งใหม่ในโครงการผลิตไฟฟ้าจากถ่านหินทั้งในและต่างประเทศ ซึ่งจะทยอยยกเลิกภายในคริสต์ทศวรรษที่ 2030 สำหรับกลุ่มประเทศเศรษฐกิจขนาดใหญ่ และในคริสต์ทศวรรษที่ 2040 สำหรับกลุ่มประเทศยากจน ก่อนจะหันไปใช้พลังงานสะอาด หรือพลังงานหมุนเวียนแทน

อย่างไรก็ตาม บรรดาประเทศที่พึ่งพาถ่านหินรายใหญ่ เช่น ออสเตรเลีย จีน อินเดีย และสหรัฐฯ ไม่ลงนามในข้อตกลงดังกล่าว

gclub55555 auto “190ประเทศ-องค์กร”ให้คำมั่นเลิกใช้“ถ่านหิน”ลด“โลกร้อน”

เกี่ยวกับผู้เขียน: aphelon

แนะนำ