สธ.พบร้านบางส่วนหย่อนยานนั่งดื่มเกินเวลาเกรงเสี่ยงโควิดปากมดลูกเปิด

ปากมดลูกเปิด

สธ.พบร้านบางส่วนหย่อนยานนั่งดื่มเกินเวลาเกรงเสี่ยงโควิดปากมดลูกเปิด

พร้อมประเมิลผู้ประกอบการว่ามีการปฏิบัติตามมาตรการมากน้อยเพียงใดก่อนจะมีการยืดเวลาอีกครั้ง โดยสถานประกอบการผ่าน COVID Free Setting 3,068 แห่ง ส่วนใหญ่ที่ไม่ผ่านเกณฑ์เรื่องการฉีดวัคซีนของพนักงาน และจากการประเมิลการป้องกันการติดเชื้อแบบครอบจักรวาล 1-31 ต.ค. 64 เปรียบเทียบพื้นที่นำร่อง 17 จังหวัดท่องเที่ยว และพื้นที่อื่น ๆ ใน 60 จังหวัด พบว่าประชาชนสวมหน้ากากตลอดเวลาเมื่อไปที่สาธารณะ 96.7% และ 97.1% ในขณะที่การสวมหน้ากากเมื่ออยู่กับผู้อื่นในบ้าน เพียง53.9% และ 60.7% เท่านั้น

3 พ.ย.2564 ที่กระทรวงสาธารณสุข นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมอนามัย แถลงข่าวประเด็น เปิดบ้าน เปิดเมือง เปิดประเทศด้วย UP และ COVID Free Setting ว่า จากการเปิดประเทศรับนักท่องเที่ยว เมื่อวันที่ 1 พ.ย. ที่ผ่านมา กระทรวงสาธารณสุข เน้นหลักสำคัญ 4 ประการ ได้แก่ การฉีดวัคซีนครอบคลุมได้ตามเป้าหมาย, การป้องกันตนเองขั้นสูงสุด (Universal Prevention), การเข้มมาตรการ COVID-free setting ในสถานประกอบกิจการกิจกรรม และ การตรวจหาเชื้อเมื่อมีความเสี่ยงด้วย ATK

สำหรับผลการปฏิบัติตนตามหลักการป้องกันการติดเชื้อแบบครอบจักรวาล (Universal Prevention) ระหว่าง 1-31 ต.ค. 64เปรียบเทียบพื้นที่นำร่อง 17 จังหวัดท่องเที่ยว และพื้นที่อื่น ๆ ใน 60 จังหวัด พบว่า ประชาชนสวมหน้ากากตลอดเวลาเมื่อไปที่สาธารณะ 96.7% และ 97.1% ส่วนการสวมหน้ากากเมื่ออยู่กับผู้อื่นในบ้าน เพียง53.9% และ 60.7%

ข้อมูลจากการสังเกตจากผู้ใช้บริการตลาด พื้นที่นำร่อง 17 จังหวัดท่องเที่ยว ระหว่าง 1-31 ต.ค. 64 พบว่า มีการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรค โดยพบประชาชนสวมหน้ากากถูกต้อง 79.7% และมีประชาชนที่สาวหน้ากากไม่ถูกต้องหรือไม่สวมหน้ากาก 20.3% แต่ยังต้องปรับปรุงเรื่องของการทำความสะอาดห้องสุขาให้เป็นไปตามมาตรการป้องกันโรค และการติดใบประกาศ Thai Stop COVID ส่วนข้อมูลจากการสังเกตสถานที่ท่องเที่ยวในช่วง 1 สัปดาห์ที่ผ่านมา โดยภาพรวมแล้วยังไม่ดำเนินการตามมาตรการเข้มข้นเท่าที่ควร ซึ่งมีการดำเนินการเข้มข้นน้อยกว่าตลาดอยู่มาก

นพ.สุวรรณชัย กล่าวอีกว่า สำหรับสถานประกอบการในพื้นที่นำร่องท่องเที่ยว 17 จังหวัด ที่ผ่านการประเมินมาตรการ COVID Free Setting 3,068 แห่ง จากลงทะเบียน 3,192 แห่ง คิดเป็น 96 % โดยประเภทกิจการที่เข้าร่วมการประเมินมากที่สุด คือ ร้านอาหาร สปา นวดเพื่อสุขภาพ และห้างสรรพสินค้า พบว่ามาตรการส่วนใหญ่ที่ไม่ผ่านเกณฑ์ ได้แก่ การฉีดวัคซีนของพนักงาน การจัดอุปกรณ์ป้องกันโรคที่เพียงพอ การแยกสำรับข้าวของเครื่องใช้ของศูนย์อาหารในห้างสรรพสินค้า การควบคุมกำกับติดตาม การคัดกรองความเสี่ยง และระบบกรองอากาศเฉพาะที่

อย่างไรก็ตามสถานประกอบการที่ยังไม่ประเมิน COVID Free Setting เข้าประเมินตนเองได้ที่ เวบไซต์stopcovid ของกรมอนามัย ทั้งนี้ ประชาชนสามารถประเมินสถานประกอบการตามมาตรการ COVID-Free setting โดยสแกน QR Code ใน E-Certificate ของสถานประกอบการที่ไปใช้บริการ หรือผ่านทางเว็บไซต์ Thai Stop COVID Plus ของกรมอนามัย หรือผ่านทางเฟซบุ๊กแฟนเพจ ผู้พิทักษ์อนามัย

นพ.สุวรรณชัย กล่าวถึงการอนุญาตให้ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในร้านอาหารในวันที่ 1 พ.ย. ที่ผ่านมาว่า จากการลงพื้นที่ตรวจสอบ พบว่า ร้านอาหารส่วนใหญ่ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี อาจมีบางส่วนที่อาจหย่อนยานในการปฏิบัติอยู่บ้าง โดยเจ้าหน้าที่ได้ทำการแนะนำและตักเตือนไปแล้ว แต่ยังมีความเสี่ยงบางประการที่พบในเรื่องของการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เกินเวลาที่กำหนด มีการเว้นระยะห่างลดน้อยลง ทั้งนี้ ยังเชื่อว่าในอีกระยะหนึ่งประชาชนและสถานประกอบการจะสามารถปรับตัวได้ โดยสาธารณสุขจะเฝ้าระวังและสุ่มตรวจสอบเป็นระยะ เพื่อประเมินว่าการดำเนินการของร้านอาหารต่าง ๆ มีความเหมาะสมมากน้อยเพียงใด

ปากมดลูกเปิด สธ.พบร้านบางส่วนหย่อนยานนั่งดื่มเกินเวลาเกรงเสี่ยงโควิด

เกี่ยวกับผู้เขียน: aphelon

แนะนำ