ราศีมิถุนช่วงนี้จะมีการคบหาสมาคมกับคนอ่อนวัยกว่าโปรแกรมคำนวณน้ำหนักทารกในครรภ์

โปรแกรมคำนวณน้ำหนักทารกในครรภ์

ราศีมิถุนช่วงนี้จะมีการคบหาสมาคมกับคนอ่อนวัยกว่าโปรแกรมคำนวณน้ำหนักทารกในครรภ์

สัปดาห์พยากรณ์ /ภิญโญ พงศ์เจริญ

พยากรณ์ระหว่างวันที่ 6 – 12 พ.ย. 2564

ชาวราศีเมษ

ท่านที่เกิดระหว่างวันที่ 13 เมษายน – 14 พฤษภาคม

ดาวประจำราศีเกิดโคจรในเรือนปัตนิ คิดถึงแต่คนอื่น ทำอะไรเพื่อคนอื่น สนใจเรื่องเพศตรงข้าม ระวังจะมีเรื่องขัดแย้งโต้เถียงกับเพศตรงข้าม ราหูค้นทรัพย์จะมีความจำเป็นต้องใช้จ่ายเงินทอง จึงควรระมัดระวังควรรอบคอบเรื่องการใช้จ่าย เก็บรักษาทรัพย์สินเงินทองให้ดี ส่วนมฤตยูทับราศีเกิด ควรดูแลรักษาสุขภาพอนามัยให้ดี มีการพัฒนาการทำงานให้ดีขึ้น การงานเจริญรุ่งเรืองยิ่งขึ้น ควรมีความรอบคอบและระมัดระวังอารมณ์ของตนไว้ให้ดี การผลีผลามทำให้เกิดการผิดพลาดได้ง่าย ควรรับฟังคำแนะนำของคนรอบข้างไว้บ้าง มีรายได้เข้ามาหลายทางเหนือความคาดหมาย เงินทองถูกใช้จ่ายไปกับการสมาคมและการสังคมสงเคราะห์ จะได้รับการชำระหนี้ที่ผู้อื่นค้างชำระเป็นเวลานาน ควรระมัดระวังเรื่องการเงินให้ดี

ชาวราศีพฤษภ

ท่านที่เกิดระหว่างวันที่ 15 พฤษภาคม – 14 มิถุนายน

ราหูทับราศีเกิด ควรเอาใจใส่ดูแลรักษาสุขภาพอนามัยของตนเองให้ดี เพราะอาจมีโรคภัยไข้เจ็บมาเบียดเบียน ทำให้เจ็บป่วยไม่สบายได้ ดาวพฤหัสบดีในภพศุภะจรเข้าเรือนกัมมะจะได้ใช้ความรู้ความสามารถในการแก้ไขปัญหาและอุปสรรคด้านการงาน จะได้รับการสนับสนุนจากมิตรสหาย มีโอกาสได้ใช้วิชาความรู้ที่ร่ำเรียนมา มีความเพียรพยายามในการแสวงหาทรัพย์สินเงินทอง ญาติมิตรคนที่คุ้นเคยจะมาขอพึ่งพาเรื่องการเงิน จะได้ทรัพย์สินเงินทองจากผลงานเก่าๆ ของเก่าๆ มรดกพินัยกรรม คนรักมีความใกล้ชิดสนิทสนมและเห็นอกเห็นใจซึ่งกันและกัน

ชาวราศีมิถุน

ท่านที่เกิดระหว่างวันที่ 15 มิถุนายน – 15 กรกฎาคม

เกตุโคจรทับราศีเกิดจะได้เดินทางไปสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ฝันแม่น มีจิตสัมผัส มีลางสังหรณ์ รู้เหตุการณ์ล่วงหน้า ดาวประจำราศีเกิดโคจรในเรือนปุตตะจะมีความคิดริเริ่มใหม่ๆ จะได้คบหาสมาคมกับคนอ่อนวัยกว่า การงานจะมีการพัฒนาดีขึ้น ผู้ใหญ่และเพื่อนร่วมงานให้การสนับสนุน สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ดี มีโอกาสได้ใช้ความรู้ความสามารถ การกล้าคิด กล้าพูด กล้าทำ จะทำให้ประสบความสำเร็จในการทำงานได้ไม่ยาก สามารถแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี ทำอะไรสำเร็จลุล่วงได้อย่างรวดเร็ว มีโอกาสได้ศึกษาอบรมมีความรู้เพิ่มเติม สิ่งที่ต้องการขายแต่ยังขายไม่ได้ก็จะขายได้ มีโอกาสได้ช่วยเหลือบุคคลอื่นบ้าง

ชาวราศีกรกฎ

ท่านที่เกิดระหว่างวันที่ 16 กรกฎาคม – 16 สิงหาคม

ดาวเสาร์เล็งราศีเกิด ควรเอาใจใส่ดูแลความเป็นอยู่ของคู่ครองคนรักให้ดี มักมีเรื่องตื่นเต้นผิดปกติเกิดขึ้นหลายครั้ง จะได้พบเพื่อนเก่าในอดีต ควรรักษาผลงานเก่าๆ เอาไว้ ไม่ควรเปลี่ยนแปลงตามการยั่วยุของเพื่อนฝูงโดยไม่รู้แนวทางอนาคต จึงควรรักษามาตรฐานที่ดีเอาไว้เพราะท่านกำลังมีคู่แข่ง แต่ความดีการตรงต่อเวลาและยอมรับในกฎระเบียบกติกาความตั้งใจขยันขันแข็งทำให้ประสบความสำเร็จในชีวิตการงาน ควรมีความรอบคอบในการใช้จ่าย รายจ่ายส่วนมากจะเป็นเรื่องเพศตรงข้าม ค่าภาษีสังคมและกิจกรรมสาธารณประโยชน์ การลงทุนและการสำรองจ่ายควรจะพิจารณาให้รอบคอบ มีความจำเป็นในการใช้จ่ายเกิดขึ้น ทรัพย์สินเงินทองที่เก็บออมไว้มักต้องถูกนำออกมาใช้

ชาวราศีสิงห์

ท่านที่เกิดระหว่างวันที่ 17 สิงหาคม – 16 กันยายน

ดาวประจำราศีเกิดโคจรในภพสหัชชะ จะได้คบหาสมาคมกับเพื่อนใหม่ๆ หลายคน มีการริเริ่มโครงการใหม่ๆ จะได้ทำงานเกี่ยวกับเด็กๆ และสตรี พี่น้องเพื่อนฝูงยังให้การสนับสนุนด้านการงาน การงานที่ทำอยู่จะมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงให้ดีขึ้น จะได้ใช้ความรู้ความสามารถ จะเป็นที่ไว้วางใจของผู้ใหญ่และเพื่อนร่วมงานให้เป็นตัวแทน มีผลงานเป็นที่พึงพอใจ จะได้ตำแหน่งที่ดีและมีความก้าวหน้า ถึงแม้จะมีลาภผลด้านการเงิน แต่ก็สิ้นเปลืองมากเช่นกัน มักจะใช้จ่ายเงินหมดไปในระยะเวลาอันรวดเร็วกับภาษีสังคม ภาษีเสริม การสมาคมและการสังคมสงเคราะห์โดยไม่สนใจการออมเท่าใดนัก จึงไม่ค่อยมีเงินเก็บ

ชาวราศีกันย์

ท่านที่เกิดระหว่างวันที่ 17 กันยายน – 16 ตุลาคม

ดาวประจำราศีเกิดโคจรในเรือนการเงิน จะมีความสนใจเอาใจใส่เรื่องในการสร้างฐานะสร้างเนื้อสร้างตัว มีความเป็นตัวของตัวเองมากขึ้น ดาวศุกร์ได้มาตรฐานมหาจักรในภพพันธุ ลีลาชีวิตกระชุ่มกระชวยขึ้น แอบหลงรักคนใกล้ตัว คนใกล้ตัวหลงรักท่านเช่นกัน มีการให้เกียรติซึ่งกันและกัน การงานประสบความสำเร็จ การงานนำมาซึ่งผลประโยชน์และรายได้ที่พึงพอใจ จะปฏิบัติงานด้วยความเข้มแข็งและมีความพยายามดี งานเก่าที่คั่งค้างจะถูกสะสางลงจนจบสิ้น หุ้นส่วนและเพศตรงข้ามที่ดีจะเข้ามาให้การสนับสนุนช่วยเหลือ ควรมีความรอบคอบเรื่องการเงิน จะได้ร่วมพิธีกรรมทางศาสนา มีการติดต่อสื่อสารกับญาติพี่น้อง ควรทำบุญทำทานเสียบ้างก็จะดี การสงเคราะห์ญาติพี่น้องเป็นสิ่งที่ควรกระทำ

ชาวราศีตุลย์

ท่านที่เกิดระหว่างวันที่ 17 ตุลาคม – 15 พฤศจิกายน

ดาวพฤหัสบดีในภพพันธุโคจรในเรือนปุตตะ จะโชคดี มีความคิดริเริ่มอะไรใหม่ๆ บุตรบริวารจะนำความชื่นอกชื่นใจมาให้ท่าน ดาวเจ้าเรือนลาภะทับราศีเกิดจะโชคดีได้ลาภเป็นทรัพย์สินเงินทอง มีผลประโยชน์เพิ่มขึ้น จะได้ลาภเป็นสิ่งของเก่าๆ ซึ่งมีผลทางจิตใจ มีเงินทองไหลเข้ามาหลายสาย แต่การกุมดาวอังคารคู่ศัตรูจึงควรรอบคอบในรายได้และผลประโยชน์เพราะอาจเกิดความขัดแย้งได้ง่าย การเดินทางควรระมัดระวังเรื่องความปลอดภัยในทรัพย์สิน การสัมพันธ์กับบุคคลอื่นควรสืบดูประวัติความเป็นมาให้ดี รู้เขารู้เราไว้เป็นดีที่สุด จะได้ไม่เกิดความผิดพลาดและเสียใจในภายหลัง ทรัพย์สินเงินทองที่ผู้อื่นหยิบยืมไปแล้วยังไม่ได้คืนหรือสูญหายไปแล้วหากมีการทวงถามหรือค้นหาก็จะพบหรือได้กลับคืนมาหรือมีคนมาชำระหนี้ที่ขาดอายุความไปแล้ว

ชาวราศีพิจิก

ท่านที่เกิดระหว่างวันที่ 16 พฤศจิกายน – 15 ธันวาคม

ดาวเสาร์จรในเรือนสหัชชะจะได้คบหาสมาคมกับญาติกา พี่น้องเพื่อนฝูงคนใกล้ชิด คนเก่าๆ คนแก่ๆ นำมาซึ่งความสัมพันธ์อันดีงาม ดาวพฤหัสบดีในเรือนสหัชชะจรเข้าเรือนพันธุ จะได้คบหาสมาคมกับผู้ใหญ่ คนมีความรู้ความสามารถ จะได้ยวดยานพาหนะ มีการปรับปรุงบ้านเรือนและความเป็นอยู่ในครอบครัวให้ดีขึ้น ส่วนราหูเล็งราศีเกิดได้กีฏะเกณฑ์จร การเจรจาตกลงจะประสบความสำเร็จ จะได้ทำนิติกรรมสัญญาในไม่ช้า จะได้ทรัพย์สินเงินทองและหลักทรัพย์ จะพบรักที่บริสุทธิ์เกิดขึ้นโดยไม่รู้ตัว ปัญหาที่จะเกิดขึ้นสามารถแก้ไขได้ โดยอาศัยความรู้ความสามารถตลอดจนอุปกรณ์การทำงานที่ทันสมัย มีโอกาสได้ร่วมงานสังคมหลายครั้ง ระวังจะเกิดศัตรูจากสาเหตุเล็กน้อย

ชาวราศีธนู

ท่านที่เกิดระหว่างวันที่ 16 ธันวาคม – 14 มกราคม

ราหูจรในภพที่ 6 เรียกราหูขันธพล ส่งผลให้ต้องต่อสู้ดิ้นรน สามารถแก้ไขปัญหาและอุปสรรคได้ด้วยความเข้มแข็ง ศัตรูแพ้ภัย ศัตรูทำอะไรไม่ได้ แคล้วคลาดจากภยันตรายต่างๆ ดาวเสาร์จรได้มาตรฐานเป็นเกษตรในเรือนการเงิน การเงินเดินสะพัดดี มาตรฐานทางการเงินจะดีขึ้น ดาวประจำราศีเกิดจรจากเรือนการเงินเข้าเรือนสังคม จะได้คบหาสมาคมกับผู้ใหญ่คนมีความรู้ความสามารถ ผู้ใหญ่และเพื่อนฝูงจะให้การสนับสนุนช่วยเหลือเป็นอย่างดี สามารถต่อสู้แก้ไขปัญหาและอุปสรรคต่างๆได้ มีรายได้เข้ามาหลายทาง เงินทองถูกนำไปใช้ปรับปรุงกิจการงานและที่อยู่อาศัย เงินทองที่มีอยู่ในมือท่านไม่ควรให้ใครหยิบยืมในช่วงนี้ เพราะมีโอกาสที่จะไม่ได้รับการชำระหนี้สูง การเงินยังคงแปรปรวน หามาได้มากก็ใช้ไปมาก ความรักมีการช่วยเหลือซึ่งกันและกัน

ชาวราศีมังกร

ท่านที่เกิดระหว่างวันที่ 15 มกราคม – 12 กุมภาพันธ์

ราหูจรในภพ 5 จะมีความคิดริเร่มใหม่ๆ แปลกๆ ควรดูแลและเอาใจใส่ในความเป็นอยู่ของบุตรบริวารคนใต้ปกครองให้ดี เพราะอาจจะสร้างความเดือดร้อนวุ่นวายให้ได้ ดาวเสาร์จรทับราศีเกิด มีความเป็นตัวของตัวเองมากขึ้น จะมีความมุ่งมั่นที่แน่วแน่ เอาใจใส่ เอาจริงเอาจัง รอบคอบ บุกเบิก เคร่งเครียดต่อหน้าที่การงานจนทำให้ดูหน้าแก่กว่าวัย มีจิตใจหนักแน่น ไม่ชอบเป็นคนเด่นดัง ดาวพฤหัสบดี ดาวครู ดาวหมอ ดาวความรู้จรอยู่เรือนการเงิน ทำให้โชคดีมีช่องทางในการใช้ความรู้ในการแสวงหาทรัพย์สินเงินทองมากขึ้น จะได้ลาภของเก่าซึ่งมีผลทางจิตใจ แม้ท่านจะได้เงินมามากก็ใช้เงินมากเช่นกัน การงานแม้จะมีอุปสรรคอยู่บ้าง แต่ด้วยแผนงานที่ดีและมีบริวารให้การสนับสนุนประกอบกับความรู้ความสามารถที่มีอยู่ทำให้ประสบความสำเร็จ มีรายได้และมีฐานะทางสังคมดีขึ้น จะได้ของเก่าซึ่งมี
ผลทางจิตใจ

ชาวราศีกุมภ์

ท่านที่เกิดระหว่างวันที่ 13 กุมภาพันธ์ – 14 มีนาคม

ดาวเจ้าเรือนการเงินและลาภะจรมาทับราศีเกิด จะมีโชคลาภความสำเร็จเกี่ยวกับทรัพย์สินเงินทองและผลประโยชน์ จะมีโชคลาภเป็นรายได้เข้ามาเกินความคาดหมาย ราหูดาวประจำราศีเกิดจรอยู่ภพพันธุ ควรดูแลเรื่องครอบครัว ความเป็นอยู่ภายในบ้านให้ดี เพราะจะมีเรื่องสำคัญเกิดขึ้น ควรรอบคอบเรื่องนิติกรรมสัญญา การเจรจาและจัดการเรื่องทรัพย์สินเงินทอง พี่น้องเพื่อนฝูงจะมีเรื่องวุ่นวาย ส่วนท่านที่ยังไม่ได้งานทำก็จะได้งานที่พึงพอใจ มีรายได้มากขึ้น แต่รายจ่ายก็มากขึ้นเช่นกัน จึงควรระมัดระวังการใช้จ่ายให้ดี เพราะอาจจะเสียเงินได้โดยไม่จำเป็น ระวังการเสียรู้ทางการเงิน เงินทองบางส่วนจะใช้จ่ายไปเกี่ยวกับเรื่องที่อยู่อาศัย การศึกษาและการพักผ่อนของครอบครัว ความรักเป็นรักที่มีความสัมพันธ์แบบเพื่อนฝูงที่สนิทคอยช่วยเหลือและเอาใจใส่ซึ่งกันและกัน

ชาวราศีมีน

ท่านที่เกิดระหว่างวันที่ 15 มีนาคม – 12 เมษายน

ดาวเสาร์จรอยู่ภพลาภะ จะได้ลาภและผลประโยชน์เป็นของเก่าที่มีคุณค่าทางจิตใจ จะได้สิ่งของต้องใจที่หาได้ยาก ดาวประจำตัวจรจากภพลาภะไปแอบอยู่หลังราศีเกิด ระยะนี้ชอบทำตัวอยู่เบื้องหลัง จะมีการตั้งตัวแทนให้พี่น้องเพื่อนฝูงคนใกล้ชิดออกนอกหน้าแทน ความรักจะมีความสัมพันธ์ช่วยเหลือซึ่งกันและกันทางด้านการเงินและมีผลประโยชน์ร่วมกัน มีความคิดและสติปัญญาในทางสร้างสรรค์ที่ดี มีงานใหม่ๆ ที่จะก่อให้เกิดประโยชน์มากขึ้น มีโอกาสได้ช่วยเหลือผู้ทุกข์ยาก การเจรจาเกี่ยวกับการงานจะได้ผลดี เพื่อนฝูงแนะนำงานใหม่ๆ เข้ามา แต่ควรระมัดระวังเรื่องการคบเพื่อน เพราะอาจถูกหลอกลวงทำให้เกิดความเสียหายได้ หากมีปัญหาก็ควรปรับความเข้าใจกับเพื่อนร่วมงานโดยเร็ว

โปรแกรมคำนวณน้ำหนักทารกในครรภ์ ราศีมิถุนช่วงนี้จะมีการคบหาสมาคมกับคนอ่อนวัยกว่า

เกี่ยวกับผู้เขียน: aphelon

แนะนำ