ตำรวจวังขอนแดงไอเดียเจ๋งเปิดหน้าโรงพักเป็นลานตากข้าวเปลือกเพื่อประชาชนอาการโรคมือเท้าปาก

อาการโรคมือเท้าปาก

ตำรวจวังขอนแดงไอเดียเจ๋งเปิดหน้าโรงพักเป็นลานตากข้าวเปลือกเพื่อประชาชนอาการโรคมือเท้าปาก

วันที่ 5 พ.ย 64 ที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติ พ.ต.อ.หญิง ศิริกุล กฤตพิทยบูรณ์ รองโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติ (ตร.) เปิดเผยว่าช่วงฤดูกาลเก็บเกี่ยวข้าวเปลือก ที่สภ วังขอนแดง จ.นครราชสีมา เปิดลานคอนกรีตหน้าโรงพัก ให้เกษตรกรในพื้นที่นำข้าวเปลือกที่เก็บเกี่ยวมาตากให้แห้ง อีกทั้งยังส่งเสริมให้เกษตรกรตากข้าวเปลือกให้แห้ง ไม่ถูกหักค่าความชื้นมากเกินไปจะสามารถขายข้าวได้ราคาดีขึ้น ซึ่งจะทำให้ราคาข้าวตกต่ำขณะเดียวกัน เป็นการป้องกันการลักขโมยข้าวเปลือกของกลุ่มมิจฉาชีพ

โดย พ.ต.อ.ปัญจนนท์ วิจิตรโท ผกก. สภ วังขอนแดง เปิดเผยว่า เดือนพฤศจิกายนนี้ เป็นช่วงที่ชาวบ้านจะเก็บเกี่ยวข้าวกัน ข้าวที่ชาวบ้านปลูกก็มีระยะเวลา เพราะฝนตกบ่อย ชาวบ้านมีความจำเป็นที่จะต้องเกี่ยวข้าว เพื่อให้ข้าวนั้นแห้งก่อนพอข้าวไม่แห้งชาวบ้าน ก็ต้องมาหาที่ตากข้าว สภ.วังขอนแดง ต้องการช่วยเหลือชาวบ้านเวลาตากข้าว เมื่อก่อนชาวบ้านจะตากข้าวกันตามริมถนน ค่อนข้างจะอันตราย ชาวบ้านจึงขอนำข้าวเปลือกมาตาก ที่หน้า สภ.

เพื่อไม่ให้เป็นการกีดขวาง เราจะได้จัดที่เวลาให้ชาวบ้านมาตากข้าวไม่ให้ขวางทางเข้า-ออก และเราขอสนับสนุนตามนโยบายของ ผู้บังคับบัญชาให้ช่วยเหลือประชาชน และ อยากใช้พื้นที่ทำเกิดประโยชน์ให้กับชาวบ้านได้ช่วยเหลือ ชาวบ้าน ได้เป็น ส่วนหนึ่งของชาวบ้าน อีกด้วย

อาการโรคมือเท้าปาก ตำรวจวังขอนแดงไอเดียเจ๋งเปิดหน้าโรงพักเป็นลานตากข้าวเปลือกเพื่อประชาชน

เกี่ยวกับผู้เขียน: aphelon

แนะนำ