"ม.มหาสารคาม"สืบสานประเพณีทอดกฐินสามัคคีวัดป่าศรัทธาธรรมวิทยาสอน vegas pro

สอน vegas pro

"ม.มหาสารคาม"สืบสานประเพณีทอดกฐินสามัคคีวัดป่าศรัทธาธรรมวิทยาสอน vegas pro

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (มมส) จัดงานทอดกฐินสามัคคีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปี 2564 (รูปแบบออนไลน์) ในระหว่างวันที่ 4 พฤศจิกายน 2564 ตั้งองค์กฐิน ณ อาคารบรมราชกุมารี และวันที่ 5 พฤศจิกายน 2564 ทอดถวาย ณ วัดป่าศรัทธาธรรมวิทยา ตำบลโคกพระ อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม

ทั้งนี้ เมื่อวันที่ 5 พ.ย.64 รองศาสตราจารย์ ดร.ประยุกต์ ศรีวิไล อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม พร้อมด้วย ผู้บริหาร อาจารย์ บุคลากร และนิสิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้เคลื่อนขบวนองค์กฐินจากมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ไปยังวัดป่าศรัทธาธรรมวิทยา ร่วมถวายผ้ากฐินสามัคคี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปี 2564 โดยมี พระครูวินัยวรญาณ (หลวงพ่อมนูญชัย มนูญพโล) เจ้าอาวาสวัดป่าศรัทธาธรรมวิทยา ตำบลโคกพระ อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ ในปีนี้งดจัดขบวนแห่ กำหนดผู้ร่วมงานพร้อมทั้งปฏิบัติตามมาตรการการควบคุมและป้องกันโรคอย่างเคร่งครัด

ในการทอดกฐินสามัคคีครั้งนี้ มหาวิทยาลัยมหาสารคามได้ร่วมกับชุมชน สมทบเป็นเงินจำนวนทั้งสิ้น 506,958 บาท เพื่อเป็นการอนุรักษ์สืบสานประเพณีทอดกฐิน และทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาให้คงอยู่ตลอดไปสอน vegas pro "ม.มหาสารคาม"สืบสานประเพณีทอดกฐินสามัคคีวัดป่าศรัทธาธรรมวิทยา

เกี่ยวกับผู้เขียน: aphelon

แนะนำ