เชียงใหม่พบคลัสเตอร์ตลาดหนองหอยและอำเภออมก๋อยแทงบอลยูโร

แทงบอลยูโร

เชียงใหม่พบคลัสเตอร์ตลาดหนองหอยและอำเภออมก๋อยแทงบอลยูโร

จังหวัดเชียงใหม่พบคลัสเตอร์ใหม่ในตลาดหนองหอยและอำเภออมก๋อย ส่วนการระบาดในครอบครัวยังคงพบกระจายในหลายอำเภอ ทำให้ปัจจัยเสี่ยงในการติดเชื้อของจังหวัดเชียงใหม่ เป็นการสัมผัสในครอบครัวถึง ร้อยละ 29.3

สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 จังหวัดเชียงใหม่ วันนี้ (7 พ.ย. 64) พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ 429 ราย โดยเป็นผู้ติดเชื้อจากต่างจังหวัดเพียง 4 ราย โดยมาจาก ตาก 2 ราย กรุงเทพฯ และเชียงราย จังหวัดละ 1 ราย ที่เหลืออีก 425 เป็นการติดเชื้อภายในจังหวัด ซึ่งมาจากคลัสเตอร์ใหม่ ได้แก่ ตลาดหนองหอย พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม 5 ราย ,บ้านเด๊ะเซทะ ตำบลแม่ตื่น อำเภออมก๋อย 5 ราย ,หอพักในตำบลยางเปียง อำเภออมก๋อย 5 ราย และคลัสเตอร์ที่มีการระบาดต่อเนื่อง ได้แก่ ชุมชนหมู่ 3 ตำบลบ่อหลวง อำเภอฮอด 4 ราย และโรงพยาบาลเชียงใหม่เมดิคอลเซ็นเตอร์ 3 ราย

ส่วนคลัสเตอร์เดิมที่อยู่ระหว่างการควบคุมโรค เป็นการตรวจพบกลุ่มเสี่ยงระหว่างการกักตัว การออกตรวจเชิงรุก และการติดตามผู้สัมผัส ซึ่งยังคงพบผู้ติดเชื้อรายใหม่อีกหลายคลัสเตอร์ ประกอบด้วย คลัสเตอร์กลุ่มตลาด ได้แก่ ตลาดเมืองใหม่ 37 ราย ,ตลาดประตูก้อม 6 ราย ,ตลาดสันป่าข่อย 5 ราย ,ตลาดประตูเชียงใหม่ 4 ราย ,ตลาดวโรรส 4 ราย ,ตลาดต้นลำไย 3 ราย ,ตลาดนวรัฐ 2 ราย ,ตลาดสามแยก สันทราย 2 ราย นอกนั้นมีตลาดช้างเผือก ตลาดบ้านท่อ ตลาดเอื้องคำ ตลาดรวมโชค ตลาดคำเที่ยง พบเพิ่มแห่งละ 1 ราย ส่วนแคมป์คนงานก่อสร้างและชุมชนต่างด้าว ยังพบอีกหลายแห่งด้วยกัน นอกจากนี้ยังพบผู้ติดเชื้อจากการสัมผัสผู้ติดเชื้อรายก่อนหน้า 102 ราย ส่วนการระบาดในครอบครัวพบอีก 33 ครอบครัว กระจายตัวอยู่ในหลายอำเภอ รวมผู้ติดเชื้อ 84 ราย และอยู่ระหว่างการสอบสวนโรค 73 ราย

ทำให้ปัจจัยเสี่ยงในการติดเชื้อของจังหวัดเชียงใหม่ ยังคงเป็นการสัมผัสในครอบครัวเป็นปัจจัยหลัก ร้อยละ 29.3 รองลงมาเป็นการติดเชื้อจากการสัมผัสในชุมชน ร้อยละ 25.8 ส่วนการสัมผัสจากพื้นที่ระบาดในต่างจังหวัดลดลงต่ำมาก เนื่องจากส่วนใหญ่ผู้ติดเชื้อรายแรกไม่คิดว่าตัวเองเป็นกลุ่มเสี่ยง จึงไม่ระมัดระวังและไม่แยกตัวจากคนในครอบครัว จนทำให้เกิดการแพร่ระบาดในครอบครัวขึ้น

สำหรับรายละเอียดของผู้เสียชีวิต 2 รายวันนี้ รายแรก เป็นชายไทย อายุ 35 ปี มีโรคประจำตัว คือ โรคอ้วน ประวัติการติดเชื้อไม่ชัดเจน และไม่เคยได้รับวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 มาก่อน โดยวันที่ 21 ตุลาคม มีอาการไอ มีน้ำมูก ปวดเมื่อยกล้ามเนื้อ ตรวจ RT-PCR พบว่าติดเชื้อโควิด จึงเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลเอกชน ต่อมาวันที่ 5 พฤศจิกายน มีอาการเหนื่อยหอบมากขึ้น ออกซิเจนในเลือดต่ำ จึงต้องใส่ท่อช่วยหายใจ แล้วส่งไปรักษาต่อที่โรงพยาบาลนครพิงค์ ต่อมาระบบหายใจล้มเหลวและเสียชีวิต

อีกราย เป็นหญิงไทย อายุ 82 ปี มีโรคประจำตัวเป็นความดันโลหิตสูงและรูมาตอย์ ติดเชื้อจากคนใกล้ชิดในคลัสเตอร์ตลาดเมืองใหม่ และไม่เคยได้รับการฉีดวัคซีน โดยวันที่ 15 ตุลาคม เริ่มมีอาการไข้ ไอ หายใจเหนื่อย วันที่ 18 ตุลาคม ตรวจ RT-PCR พบว่าติดเชื้อโควิด จึงเข้ารับรักษาที่โรงพยาบาลเอกชน วันที่ 21 ตุลาคม ตรวจเอกซเรย์ พบปอดอักเสบมากขึ้น จึงส่งตัวไปรักษาที่โรงพยาบาลสันทราย วันที่ 1 พฤศจิกายน มีอาการเหนื่อยมากขึ้น ออกซิเจนในเลือดต่ำ จึงได้ส่งต่อไปรักษาที่โรงพยาบาลนครพิงค์ วันที่ 5 พฤศจิกายน ระบบหายใจล้มเหลว และเสียชีวิตลง

แทงบอลยูโร เชียงใหม่พบคลัสเตอร์ตลาดหนองหอยและอำเภออมก๋อย

เกี่ยวกับผู้เขียน: aphelon

แนะนำ