ทะลุแล้ว!80ล้านโดสเข็มแรก61%ครบสองเข็ม46.8%*444# dtac

*444# dtac

ทะลุแล้ว!80ล้านโดสเข็มแรก61%ครบสองเข็ม46.8%*444# dtac

ศูนย์ข้อมูลโควิด-19 รายงานจำนวนการได้รับวัคซีนสะสม (28 ก.พ.-6 พ.ย.64) รวม 80,221,553 โดส ใน 77 จังหวัด

ภาพรวมยอดฉีดวัคซีน วันที่ 6 พฤศจิกายน 2564
ยอดฉีดทั่วประเทศ 693,581 โดส
เข็มที่ 1 : 219,782 ราย
เข็มที่ 2 : 455,543 ราย
เข็มที่ 3 : 28,256 ราย

จำนวนผู้ได้รับวัคซีน เข็มที่ 1 สะสม : 43,914,118 ราย (คิดเป็น 61.0% ของประชากร)
จำนวนผู้ได้รับวัคซีน เข็มที่ 2 สะสม : 33,719,280 ราย (คิดเป็น 46.8% ของประชากร)
จำนวนผู้ได้รับวัคซีน เข็มที่ 3 สะสม : 2,588,155 ราย (คิดเป็น 3.6% ของประชากร)
แหล่งข้อมูล : MOPH-IC

*444# dtac ทะลุแล้ว!80ล้านโดสเข็มแรก61%ครบสองเข็ม46.8%

เกี่ยวกับผู้เขียน: aphelon

แนะนำ