'ดุสิตโพล'เผยลอยกระทงปีนี้ปชช.ยังกังวลโควิดร้อยละ33.50เลือกลอยกระทงออนไลน์โรง พยาบาล สามเงา

โรง พยาบาล สามเงา

'ดุสิตโพล'เผยลอยกระทงปีนี้ปชช.ยังกังวลโควิดร้อยละ33.50เลือกลอยกระทงออนไลน์โรง พยาบาล สามเงา

วันที่ 14 พ.ย.64 สวนดุสิตโพล มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เผยผลสำรวจความคิดเห็นของประชาชนต่อกรณี “คนไทยกับเทศกาลลอยกระทงในยุคโควิด-19” กลุ่มตัวอย่างจำนวน 1,139 คน สำรวจระหว่างวันที่ 6-12 พ.ย.64 พบว่า กรณีที่นายกฯ อนุมัติให้จัดงานลอยกระทงในปีนี้ได้ ประชาชนก็ยังรู้สึกกังวลเรื่องโควิด-19 กลัวเกิดคลัสเตอร์ใหม่ ร้อยละ 60.04, ยังไม่สนใจไปร่วมเทศกาลลอยกระทง ร้อยละ 43.94, ไม่แน่ใจ ร้อยละ 30.68, ถ้าได้ไปลอยกระทงจะลอยกระทงออนไลน์ ร้อยละ 33.50 รองลงมาคือ ใช้กระทงวัสดุธรรมชาติ ร้อยละ 26.99

โดยยังไม่ค่อยมั่นใจต่อมาตรการป้องกันโควิด-19 ในเทศกาลลอยกระทงปีนี้ ร้อยละ 40.86, อยากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีมาตรการป้องกันโควิด-19 อย่างเข้มงวด ร้อยละ 86.82,

สิ่งที่แตกต่างของการลอยกระทงในปีนี้กับปีที่ผ่านๆมา คือ งดเว้นการไปสถานที่แออัด ร้อยละ 68.04 และสิ่งที่อยากลอยไปกับกระทงในปีนี้ คือ โควิด-19 ร้อยละ 87.84 รองลงมาคือ ปัญหาเศรษฐกิจตกต่ำ ร้อยละ 59.10

สัญญาณการจัดงานรื่นเริงเริ่มชัดเจนมากขึ้นในหลายประเทศ จะเห็นได้จากบรรยากาศงานฮาโลวีนที่ผ่านมา ผู้คนเข้าร่วมอย่างครึกครื้นมีเงินสะพัดจำนวนมาก ดังนั้นการที่รัฐบาลไทยประกาศให้จัดงานลอยกระทงก็เพื่อกระตุ้นท่องเที่ยวและดันเม็ดเงินในช่วงสุดท้ายของปี โดยกำชับให้มีมาตรฐานสาธารณสุขที่เข้มงวดในการจัดงาน แต่ประชาชนก็ยังรู้สึกไม่ค่อยมั่นใจและกังวลโควิด-19

โรง พยาบาล สามเงา 'ดุสิตโพล'เผยลอยกระทงปีนี้ปชช.ยังกังวลโควิดร้อยละ33.50เลือกลอยกระทงออนไลน์

เกี่ยวกับผู้เขียน: aphelon

แนะนำ