'ท่านใหม่'กระทุ้งผู้บริหารจุฬาฯปกป้องสถาบันไ888

ไ888

'ท่านใหม่'กระทุ้งผู้บริหารจุฬาฯปกป้องสถาบันไ888

มจ.จุลเจิม ยุคล หรือ’ท่านใหม่’ โพสต์ข้อความในเพจเฟซบุ๊กชื่อ จุลเจิม ยุคล ระบุว่า…มิใช่เป็นการทวงบุญคุณ น้ำพระทัยอันประเสริฐยิ่งและเป็นพระมหากรุณาธิคุณอันยิ่งใหญ่ไพศาลของปวงชนชาวไทยและนิสิตจุฬาฯ ตั้งรุ่น 1 ลงมาจนปัจจุบัน ที่ล้นเกล้ารัชกาลที่ 5 ทรงมีวิสัยทัศน์กว้างไกลเกินกว่าใครๆ ในหล้า

ทรงพระราชทานที่ดิน 700 ไร่ให้เป็น “สถานศึกษา” ระดับอุดมศึกษาแก่งแรกอายุครบร้อยปีแล้วและเป็นไปตามหลักมาตรฐานสากลและที่แห่งนั้น คือ “จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย”

และใครได้ประโยชน์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยมิใช่หรือ และจุฬาคืนอะไรๆ ให้แก่สังคมมากน้อยแค่ไหน นอกจาก “สอนหนังสือให้ความรู้”อยากรู้จริงๆ

มาวันนี้ “ผู้บริหารจุฬาฯ” ควรต้องทำหน้าที่ปกป้อง “ชาติบ้านเมืองและสถาบันพระมหากษัตริย์” อย่างเป็นรูปธรรมให้คนไทยทั้งชาติด้วยนะครับ

ม.จ. จุลเจิม ยุคล

ขอบคุณ พ.ต.อ.โกวิทย์ เพื่อนรุ่น BCC 112

ไ888 'ท่านใหม่'กระทุ้งผู้บริหารจุฬาฯปกป้องสถาบัน

เกี่ยวกับผู้เขียน: aphelon

แนะนำ