"หมอยง"แนะโควิด19กับวิถีชีวิตnextnormalติดต่อ true wallet

ติดต่อ true wallet

"หมอยง"แนะโควิด19กับวิถีชีวิตnextnormalติดต่อ true wallet

ศ.นพ.ยง ภู่วรวรรณ หัวหน้าศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านไวรัสวิทยา คลินิกภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โพสต์เฟซบุ๊ก Yong Poovorawan ระบุว่า…

โควิด 19 กับวิถีชีวิตปกติต่อไป (next normal)

ยง ภู่วรวรรณ 29 ตุลาคม 2564

เกือบ 2 ปีที่มีการระบาดของโควิด 19 ไปทั่วโลกและเราคุ้นเคยกับคำว่าวิถีชีวิตใหม่ (new normal) จากนี้ต่อไป เชื้อโควิคคงไม่ได้หมดไป เราจะต้องอยู่กับไวรัสโควิด เราจะอยู่กับ วิถีชีวิตปกติต่อไป ข้างหน้า (next normal) หลังโควิด

การดำรงชีวิตปกติต่อไปหรือที่เรียกว่า next normal ทุกคน จะต้องปรับตัว เพื่อสุขภาพที่ดีขึ้น ดูแลสุขอนามัยอย่างเคร่งครัดต่อไป ไม่ว่าจะเป็นการล้างมือ การกำหนดระยะห่าง การใส่หน้ากากอนามัย ยังคงต้องอยู่อีกระยะหนึ่ง

การใช้อุปกรณ์ ข้าวของเครื่องใช้ต่างๆ จะลดการสัมผัสลง

การใช้เงินผ่านระบบ emoney ที่เงินลอยไปลอยมาโดยไม่ต้องจับธนบัตร

เทคโนโลยีต่างๆ จะเปิดปิดไฟด้วยเสียง สั่งผ่าน smart phone ประตูมีเซ็นเซอร์

การใช้ลิฟท์ก็คงไม่ต้องแตะกดปุ่ม ที่ปุ่มจะมีเซ็นเซอร์เพียงเอานิ้วมือไปใกล้ก็เพียงพอไม่ต้องสัมผัส

การล้างมือใช้ห้องน้ำ จะลดการสัมผัสอย่างที่เราเห็น ยื่นมือเข้าไปน้ำไหลออกมา เพื่อลดการติดต่อของโรค

จะมีการใช้หุ่นยนต์เข้ามาแทนมนุษย์มากขึ้น

สถาปนิกออกแบบห้องประชุม เก้าอี้ม้านั่งก็คงจะต้องมีการเปลี่ยนรูปแบบออกไป โดยเน้นระยะห่างมากขึ้น ระบบเครื่องปรับอากาศที่ปลอดภัย

การทำงานที่บ้านมากขึ้น (WFH) เรียนที่บ้านมากขึ้น ใช้เวลาอยู่บ้านนานขึ้น อุปกรณ์ เครื่องใช้ อำนวยความสะดวก ในบ้าน รวมทั้งเครื่องช่วยออกกำลังกาย จะมีความต้องการสูงขึ้น

ของกิน ของใช้ จะเน้นสุขภาพมากยิ่งขึ้น อาหารที่กินจะมีการคำนวณปริมาณสารอาหาร ตามความต้องการของร่างกาย

ที่จริงสิ่งต่างๆก็จะเกิดขึ้นอยู่แล้ว จากการระบาดของโรคโควิด จะเป็นแรงผลักดันให้เกิดวิถีชีวิตปกติต่อไป (next normal) เร็วขึ้น

ติดต่อ true wallet "หมอยง"แนะโควิด19กับวิถีชีวิตnextnormal

เกี่ยวกับผู้เขียน: aphelon

แนะนำ