ราศีมีนช่วงนี้ระวังจะมีปัญหากับคนใกล้ชิดมะเร็ง ปาก มดลูก ระยะ ที่ 2

มะเร็ง ปาก มดลูก ระยะ ที่ 2

ราศีมีนช่วงนี้ระวังจะมีปัญหากับคนใกล้ชิดมะเร็ง ปาก มดลูก ระยะ ที่ 2

สัปดาห์พยากรณ์ / ภิญโญ พงศ์เจริญ

พยากรณ์ระหว่างวันเสาร์ที่ 30 ต.ค. – วันศุกร์ที่ 5 พ.ย. 2564

ชาวราศีเมษ

ท่านที่เกิดระหว่างวันที่ 13 เมษายน – 14 พฤษภาคม

มีงานสำคัญเข้ามาให้ทำรออยู่เบื้องหน้า ทุกอย่างจะเป็นไปตามที่ท่านได้วางแผนเอาไว้ จะได้ทำงานที่เหมาะสมกับวุฒิภาวะ ทำให้ได้ตำแหน่งที่ดีและมีความก้าวหน้า บริวารและเพื่อนร่วมงานให้การสนับสนุนด้วยดี ผลงานที่ทำไว้กลับปรากฏ มีโอกาสได้ศึกษาอบรมเพิ่มเติม จะได้ร่วมงานในองค์กรการกุศล ส่วนท่านที่ยังไม่ได้งานทำก็จะได้งานที่พึงพอใจ มีรายจ่ายมากขึ้น จึงควรระมัดระวังการใช้จ่ายให้ดี เพราะอาจจะเสียเงินได้โดยไม่จำเป็น ระวังการเสียรู้ทางการเงิน เงินทองบางส่วนจะใช้จ่ายไปเกี่ยวกับเรื่องที่อยู่อาศัย การศึกษาและการพักผ่อนของครอบครัว จะมีการปะทะคารมเรื่องความรักเพราะเหตุเล็กน้อย ทุกสิ่งทุกอย่างค่อย ๆ ลงตัว เนื่องจากเป็นคนรักอิสระ จึงไม่ค่อยจะหึงหวงหรือวิ่งตามตื้อใคร แม้จะมีความรักก็เป็นรักที่มีความสัมพันธ์แบบเพื่อนฝูงที่สนิทคอยช่วยเหลือและเอาใจใส่ซึ่งกันและกัน

ชาวราศีพฤษภ

ท่านที่เกิดระหว่างวันที่ 15 พฤษภาคม – 14 มิถุนายน

เพศตรงข้ามจะเข้ามาให้การสนับสนุนช่วยเหลือ จะได้ทำงานที่ตรงกับความรู้ความสามารถ มีโอกาสได้ทำงานพิเศษเกี่ยวกับการให้บริการสังคม จะมีการปรับปรุงเกี่ยวกับบ้านเรือนที่อยู่อาศัยให้ดีขึ้น มีโอกาสได้เดินทางเพราะตำแหน่งหน้าที่การงาน เป็นที่ชื่นชมของผู้ใหญ่และบุคคลที่สัมพันธ์ด้วย มีการริเริ่มโครงการใหม่ๆ เพื่อนฝูงแนะนำงานใหม่เข้ามาให้ทำ ควรระมัดระวังเรื่องการคบเพื่อน ด้วยเหตุที่เป็นคนมีสติปัญญา มีความรู้ความสามารถ จึงทำให้ประสบความสำเร็จในตำแหน่งหน้าที่การงาน เงินทองถูกนำไปใช้เพื่อช่วยเหลือพี่น้องเพื่อนฝูงคนใกล้ชิด มีการซื้อขาย ปรับปรุง ซ่อมแซมบ้านเรือนที่อยู่อาศัยตลอดจนยวดยานพาหนะบ้าง จะได้ทรัพย์สินที่หายาก มีเงินเหลือก็ควรเก็บออมไว้ใช้ในยามจำเป็นบ้าง ระวังจะมีปัญหาเรื่องรักๆใคร่ๆ จึงควรปรับความเข้าใจซึ่งกันและกันให้ดี ควรพาคนรักเดินทางไปเที่ยวพักผ่อนหย่อนใจบ้างความสัมพันธ์ก็จะดีขึ้น

ชาวราศีมิถุน

ท่านที่เกิดระหว่างวันที่ 15 มิถุนายน – 15 กรกฎาคม

จะมีการทำงานร่วมกันเป็นหมู่คณะ มีผลงานเป็นที่ประจักษ์ต่อสาธารณชน การเดินทางไปทำงานในระยะนี้ควรระมัดระวังเรื่องความปลอดภัยในทรัพย์สิน ไม่ควรนำทรัพย์สินติดตัวไปมาก เพราะจะทำให้เกิดการสูญหายได้ การคบเพื่อนควรระมัดระวังให้มาก มีโอกาสได้ใช้ความรู้ความสามารถความซื่อสัตย์ยุติธรรมเป็นจุดเด่นในหน้าที่การงานของท่าน ทำให้มีความเจริญรุ่งเรือง ควรรับฟังคำแนะนำของคนรอบข้างไว้บ้าง จะมีการเดินทางไปร่วมกิจกรรมสำคัญมีโอกาสได้รู้จักกับบุคคลในระดับสูง จะได้ทรัพย์สินเงินทอง มีรายได้เข้ามาหลายทาง เงินทองถูกใช้จ่ายไปกับการสมาคมและการสังคมสงเคราะห์ มีการปรับปรุงที่อยู่อาศัยให้ดีขึ้น จะได้รับการชำระหนี้ที่ผู้อื่นค้างชำระเป็นเวลานาน ควรระวังเรื่องการเงิน การลงทุน การใช้จ่ายเงินให้ดี จะได้รับของฝากของขวัญจากคนรัก มีเพศตรงข้ามเข้ามาสนใจหลายคน ก่อนจะตกลงปลงใจกับใครควรเรียนรู้และสืบประวัติดูให้ดีเสียก่อน

ชาวราศีกรกฎ

ท่านที่เกิดระหว่างวันที่ 16 กรกฎาคม – 16 สิงหาคม

การเจรจาติดต่อทางธุรกิจกำลังดำเนินไปได้ด้วยดี ปัญหาที่จะเกิดขึ้นสามารถแก้ไขไห้สำเร็จได้ มีโอกาสได้ร่วมงานสังคม ระวังจะเกิดศัตรูจากสาเหตุเล็กน้อย มีความมุ่งมั่นในการทำงาน มีการสะสางงานเก่าๆ ที่คั่งค้าง จะได้รับการสนับสนุนจากผู้ใหญ่และเพื่อนร่วมงานที่ดี แต่มีศัตรูเงียบและพยายามทำอะไรบางอย่างเพื่อให้เกิดความเสียหาย ควรอยู่อย่างสงบและรู้จักวางเฉย ทำเป็นโง่เสียบ้างก็จะไม่เกิดปัญหาอะไร เมื่ออุปสรรคผ่านไปการงานจะมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้น จะมีรายได้จากผลงานเก่าๆ ของเก่าๆ เงินทองถูกใช้ไปกับการปรับปรุงที่อยู่อาศัยยวดยานพาหนะและการเลี้ยงดูบุพการี การใช้จ่ายเงินไม่ควรฟุ่มเฟือย ควรรู้จักเก็บออมและระวังในการดำเนินชีวิตให้มากขึ้น ไม่ควรให้ใครยืมของรัก เช่น อาวุธปืน ยวดยานพาหนะ เงินทองของมีค่า เพราะจะนำความเดือดร้อนมาสู่ท่านในภายหลัง จะมีคนต่างถิ่นเข้ามาคบหาสมาคมด้วย คนโสดจะได้พบรัก คนไม่โสดก็มีโชคเรื่องความรัก

ชาวราศีสิงห์

ท่านที่เกิดระหว่างวันที่ 17 สิงหาคม – 16 กันยายน

ควรรับฟังเหตุผล คำแนะนำของคนอื่นบ้างจะทำให้ท่านเดินได้ถูกทางและมีผลงานดีขึ้น มีคนรอบข้างคอยให้กำลังใจ ทำให้มีความตั้งใจในการทำงานมากขึ้น การวิ่งเต้นติดต่อทางธุรกิจจะสำเร็จเรียบร้อยด้วยดี ผู้ใหญ่มอบหมายงานสำคัญให้ทำเป็นงานที่มีความรับผิดชอบสูง อาศัยความรักความสามัคคีในหมู่คณะทำให้งานประสบความสำเร็จได้ ท่านสามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ดี มีโอกาสได้ใช้ความรู้ความสามารถ มีโอกาสได้ศึกษาอบรมมีความรู้เพิ่มเติม มีความตื่นตัวเรื่องการเงิน ทรัพย์สินที่ต้องการขายแต่ยังขายไม่ได้ก็จะขายได้ มีโอกาสได้ช่วยเหลือบุคคลอื่นบ้าง ไม่ควรให้ใครกู้ยืมเงินโดยไม่มีหลักประกันที่มั่นคง การใช้จ่ายควรประหยัดและเก็บออมไว้บ้าง จะเป็นที่สนใจของเพศตรงข้าม ได้คบหาสมาคมกับคนต่างถิ่นต่างแดน ควรควบคุมอารมณ์และดูแลสุขภาพให้ดี หากมีปัญหาต้องทำความเข้าใจกับคนรอบข้างให้ดี เพศตรงข้ามเข้ามาคบหาสมาคมด้วย

ชาวราศีกันย์

ท่านที่เกิดระหว่างวันที่ 17 กันยายน – 16 ตุลาคม

จะได้รับการสนับสนุนและร่วมมือจากเพื่อนร่วมงานด้วยดี การงานแม้จะมีอุปสรรคอยู่บ้าง แต่ด้วยแผนงานที่ดีและมีบริวารให้การสนับสนุน ประกอบกับความรู้ ความสามารถของท่านที่มีอยู่ ทำให้ประสบความสำเร็จได้ไม่ยาก คนที่ยังไม่มีงานทำก็จะได้ทำงานที่ชอบและเหมาะสมกับวุฒิภาวะ จะมีคนมีความรู้ความสามารถคอยให้คำปรึกษาที่ดี มีรายได้และผลตอบแทนเป็นที่พึงพอใจ ควรรักษาผลงานเก่าๆ และวิถีทางเก่าๆ เอาไว้ให้ดี ไม่ควรเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วตามการยั่วยุของเพื่อนฝูงที่อยากให้ท่านเปลี่ยนแปลงโดยไม่รู้แนวทางอนาคต จึงควรรักษามาตรฐานที่ดีเอาไว้ การมีความคิดริเริ่ม กล้าบุกเบิกสร้างสรรค์ในสิ่งที่แตกต่างจากคนอื่น ทำให้ประสบความสำเร็จในชีวิตการงาน เงินทองจะถูกใช้จ่ายไปเป็นค่าภาษีสังคมและกิจกรรมสาธารณประโยชน์มากขึ้น การบริหารเงินที่ถูกที่ถูกทางทำให้ท่านประสบความสำเร็จในชีวิต ควรระวังเรื่องอาหารการกิน ความรักควรเอาใจเขามาใส่ใจเราและยับยั้งชั่งใจให้ดี

ชาวราศีตุลย์

ท่านที่เกิดระหว่างวันที่ 17 ตุลาคม – 15 พฤศจิกายน

การงานควรปรับปรุงมาตรฐานการทำงานให้ดีขึ้น แต่ความดี ความรับผิดชอบและเอาจริงเอาจังต่อการงาน กล้าบุกเบิกสร้างสรรค์ในสิ่งที่แตกต่างจากคนอื่น จะทำให้ประสบความสำเร็จในชีวิต มีโอกาสได้แสดงความรู้ความสามารถ จะได้เข้าร่วมพิธีการสำคัญ มีงานใหม่ๆ จากทางไกลเข้ามาให้ทำ นอกจากนี้แล้วพี่น้องเพื่อนฝูงยังให้การสนับสนุน การงานที่ทำอยู่จะมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงให้ดีขึ้น จะเป็นที่ไว้วางใจของผู้ใหญ่และเพื่อนร่วมงานให้เป็นตัวแทน จะได้ลาภที่คนให้ด้วยความศรัทธา มีเงินทองผ่านมือเข้ามามากกว่าปกติ ถึงแม้จะหาเงินได้เก่ง แต่ก็สิ้นเปลืองมากเช่นกัน มักจะใช้จ่ายเงินหมดไปในระยะเวลาอันรวดเร็วกับภาษีสังคม ภาษีเสริม การสมาคมและการสังคมสงเคราะห์โดยไม่สนใจการออมเท่าใดนัก จึงไม่ค่อยมีเงินเก็บ เรื่องความรักอย่าไปคาดหวังหรือยึดมั่นจริงจังให้มากนัก การที่เป็นคนอ่อนไหวต่อความรักจึงควรยับยั้งชั่งใจให้ดี เพราะมักจะมีเรื่องวุ่นวายในเรื่องรักๆ ใคร่ๆ อยู่เสมอ

ชาวราศีพิจิก

ท่านที่เกิดระหว่างวันที่ 16 พฤศจิกายน – 15 ธันวาคม

จะได้รับความนิยมชมชอบจากผู้ใหญ่และเพื่อนร่วมงาน สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ดี มีโอกาสได้ใช้ความรู้ความสามารถเหมาะสมกับตำแหน่งหน้าที่การงาน ควรควบคุมอารมณ์ของตนให้ได้ เพราะอารมณ์ของท่านอาจทำให้คนรอบข้างถอยห่างและกระทบถึงการทำงานได้ มีโอกาสได้สะสางงานเก่าที่คั่งค้าง มีการปรับปรุงเกี่ยวกับบ้านเรือนที่อยู่อาศัยให้ดีขึ้น มีโอกาสได้เดินทางเพราะการงาน จะเป็นที่ชื่นชมของผู้ใหญ่และบุคคลที่สัมพันธ์ด้วย มีการใช้จ่ายมากขึ้น จะได้สิ่งของต้องตาต้องใจ เงินทองที่หามาได้จะถูกนำไปใช้ด้านการงาน หากจะขอความช่วยเหลือเรื่องการเงินจากผู้อื่นจะได้รับการตอบสนองด้วยดี จะสามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ภายในเงื่อนเวลาที่เหมาะสม คนรักมีโอกาสได้ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ควรลดอาการจู้จี้ ขี้บ่นลงไปบ้างก็จะทำให้สถานการณ์ดีขึ้น

ชาวราศีธนู

ท่านที่เกิดระหว่างวันที่ 16 ธันวาคม – 14 มกราคม

ผู้ใหญ่และเพื่อนร่วมงานจะให้การสนับสนุน ควรรู้จักวางเฉยเสียบ้างในสิ่งที่ควรวางเฉยก็จะไม่เกิดปัญหาอะไร เมื่ออุปสรรคผ่านไปการงานประสบความสำเร็จ จะได้รับผลประโยชน์เป็นที่พึงพอใจ มีคนเฝ้าดูคอยให้ความช่วยเหลือ ระวังคำพูดเพราะจะผิดพลาดเพราะการพลั้งปาก การเดินทางควรระมัดระวังเรื่องความปลอดภัยในทรัพย์สิน การสัมพันธ์กับบุคคลอื่นควรสืบดูประวัติความเป็นมาให้ดี รู้เขารู้เราไว้เป็นดีที่สุด จะได้ไม่เกิดความผิดพลาดและเสียใจในภายหลัง จะมีการเดินทางไปสถานที่สำคัญ ทรัพย์สินเงินทองที่ผู้อื่นหยิบยืมไปแล้วยังไม่ได้คืนจะได้กลับคืนมาหรือมีคนมาชำระหนี้ที่ขาดอายุความไปแล้ว เงินทองจะถูกใช้ไปเกี่ยวกับการรักษาหน้าตาในสังคม การเสริมความงาม ความเป็นสง่าราศีและภาพลักษณ์ของตนเอง คนรักควรเอาใจใส่ดูแลกัน คนรักของท่านจะเอาอกเอาใจท่านมากเป็นพิเศษและมีโอกาสดีได้อยู่เป็นส่วนตัวกับคนรักมากว่าช่วงใดๆ

ชาวราศีมังกร

ท่านที่เกิดระหว่างวันที่ 15 มกราคม – 12 กุมภาพันธ์

มีโอกาสได้เดินทางเพราะเรื่องการงาน ท่านยังคงเป็นขวัญใจของมิตรสหายคอยเป็นตัวกลางประสานความสามัคคีในหมู่คณะ การติดต่อประสานงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ควรมีความรอบคอบและระมัดระวังอารมณ์ของตนไว้ให้ดี การผลีผลามทำให้เกิดการผิดพลาดได้ง่าย ควรรับฟังคำแนะนำของคนรอบข้างไว้บ้าง การเจรจาติดต่อทางธุรกิจดำเนินไปได้ด้วยดี จะมีเพื่อนร่วมงานคนใหม่ ท่านจะได้ทำงานที่ชื่นชอบ ปัญหาต่างๆ ที่จะเกิดขึ้นสามารถแก้ไขได้ โดยอาศัยความรู้ความสามารถตลอดจนอุปกรณ์การทำงานที่ทันสมัย ระวังจะเกิดศัตรูจากสาเหตุเล็กน้อย เงินทองถูกใช้จ่ายไปเพราะการสมาคมและการสงเคราะห์ ควรวางแผนทางการเงินไว้ให้มีระเบียบ การที่ท่านรู้จักบริหารทรัพย์สินเงินทองของท่านด้วยตนเอง ไม่ใช้จ่ายฟุ่มเฟือยสุรุ่ยสุร่ายตามใจตนเอง การเงินของท่านจะดีขึ้นไปพร้อมๆ กับตำแหน่งหน้าที่การงานที่สูงขึ้นด้วย จะได้พบเพื่อนสนิทในงานสำคัญ ควรเอาใจใส่ดูแลคนในครอบครัวให้ดี

ชาวราศีกุมภ์

ท่านที่เกิดระหว่างวันที่ 13 กุมภาพันธ์ – 14 มีนาคม

ควรรอบคอบเรื่องการคบเพื่อนและคนแปลกหน้า เพราะอาจถูกหลอกลวงทำให้เกิดความเสียหายได้ง่าย จะมีความรับผิดชอบเกี่ยวกับการงานมากขึ้น ด้วยเหตุที่เป็นคนมีสติปัญญา มีความรู้ความสามารถ มีความกระตือรือร้นในการทำงาน ทำให้ประสบความสำเร็จเกี่ยวกับการงานที่รับผิดชอบ มีการจัดระเบียบเอกสารเพื่อสะดวกแก่การค้นหา จะได้รับผลประโยชน์เป็นที่พึงพอใจ จะได้เพื่อนไว้คอยให้คำปรึกษาหารือ การทำนิติกรรมสัญญาสำคัญเกี่ยวกับการงานจะสำเร็จในไม่ช้า จะมีรายได้จากผลงานเข้ามาเป็นระยะๆ ควรปรับปรุงการงานเดิมให้ดีขึ้นจะดีกว่านำเงินไปลงทุนในงานหรือธุรกิจใหม่ที่ไม่แน่นอน จะได้สิ่งของต้องตาต้องใจ เงินทองถูกนำไปใช้ปรับปรุงกิจการงานและที่อยู่อาศัย การศึกษาหาความรู้เพิ่มเติม เงินทองที่มีอยู่ในมือท่านไม่ควรให้ใครหยิบยืมในช่วงนี้ เพราะมีโอกาสที่จะไม่ได้รับการชำระหนี้สูง การเงินยังคงแปรปรวน หามาได้มากก็ใช้ไปมาก คนรักมีการช่วยเหลือซึ่งกันและกัน สามารถปรับความเข้าใจกันได้

ชาวราศีมีน

ท่านที่เกิดระหว่างวันที่ 15 มีนาคม – 12 เมษายน

ผลงานจะเป็นที่นิยมชมชอบของประชาชน ผู้ใหญ่และเพื่อนร่วมงานจะให้การสนับสนุนด้วยดี มีโอกาสได้ศึกษาวิชาการที่แปลกใหม่ จะได้ร่วมงานในองค์กรการกุศล จะมีความสุขเพลิดเพลินอยู่กับการทำงาน ส่วนท่านที่ยังไม่ได้งานทำก็จะได้งานที่พึงพอใจ การงานมีการเปลี่ยนแปลงไปในแนวทางที่ดีขึ้น ควรมอบหมายหน้าที่การงานให้กับบริวารอย่างชัดเจน คนที่ยังไม่มีงานทำก็จะได้ทำงานที่ชอบและเหมาะสมกับวุฒิภาวะ เป็นงานที่ต้องใช้ความคิดสร้างสรรค์และความสามารถพิเศษเฉพาะตัว จะทุ่มเทให้เวลากับการทำงานมากขึ้น มีเรื่องจำเป็นต้องใช้เงิน ญาติและบุตรบริวารทำให้มีรายจ่ายเพิ่มขึ้น ความละเอียดถี่ถ้วนทำให้สามารถควบคุมการใช้จ่ายได้ดี มีโอกาสได้ซื้อหรือจัดหาที่อยู่อาศัยและยวดยานพาหนะใหม่ได้ ระวังจะมีปัญหากับคนใกล้ชิด จะได้พบคนรักเก่าโดยบังเอิญ ควรปรับความเข้าใจกับคนรอบข้างให้ดี

มะเร็ง ปาก มดลูก ระยะ ที่ 2 ราศีมีนช่วงนี้ระวังจะมีปัญหากับคนใกล้ชิด

เกี่ยวกับผู้เขียน: aphelon

แนะนำ