ธนาคารยูโอบีอันเชิญผ้าพระกฐินพระราชทานถวายวัดญาณสังวรารามฯกว่า1.8ล้านบาทการ พยาบาล เบาหวาน ขณะ ตั้ง ครรภ์

การ พยาบาล เบาหวาน ขณะ ตั้ง ครรภ์

ธนาคารยูโอบีอันเชิญผ้าพระกฐินพระราชทานถวายวัดญาณสังวรารามฯกว่า1.8ล้านบาทการ พยาบาล เบาหวาน ขณะ ตั้ง ครรภ์

เมื่อเวลา 10.00 น.วันที่ 30 ต.ค.64 พระบาทสมเด็จ พระปรเมนทรรามาธิบดี ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานผ้าพระกฐินให้ นายอนันต์ชัย ตันติภูษานนท์ ผู้อำนวยการอาวุโส Area 10 ธนาคาร ยูโอบี จำกัด (มหาชน)เป็นประธานในพิธี อันเชิญถวายแด่ พระสงฆ์จำพรรษาถ้วนไตรมาส ณ พระอุโบสถวัดญาณสังวรารามวรมหาวิหาร ในพระบรมราชูปถัมภ์ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี เพื่อนำจตุปัจจัยบูรณปฏิสังขรณ์ พระอารามหลวง รวมถึงสนับสนุนในการจัดหาอุปกรณ์ทางการแพทย์ ให้แก่ โรงพยาบาลวัดญาณสังวรารามฯ สนับสนุนเงินทุนเพื่อการศึกษา ให้กับโรงเรียนผู้รู้ สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก พระชันษา 80 ปี ที่ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ.2537 ซึ่งเป็นโรงเรียนในมูลนิธิวัดญาณสังวรารามฯ (โรงเรียนผู้รู้ ญสส.80 )

โดยมีพุทธศาสนิกชนผู้ใจบุญ ข้าราชการ พนักงานธนาคาร ยูโอบี และแขกผู้มีเกียรติ มาร่วมในพิธีถวายผ้าพระกฐินสามัคคี อาทิ นางสาว ฐิติลักษณ์ คำพา รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี นายมานะ ยาประคำ ประธานสภาวัฒนธรรมเมืองพัทยา พ.ต.อ.อภิชนัน วัฒนวรางกูร ผกก.สภ.ห้วยใหญ่

หลังจาก คุณอนันต์ชัย ตันติภูษานนท์ได้ เดินทางมาถึงด้านหน้าพระอุโบสถ ถวายความเคารพพระบรมฉายาลักษณ์ฯ เปิดกรวยกระทงดอกไม้ ถวายความเคารพ อัญเชิญผ้ากฐินพระราชทานเข้าสู่พระอุโบสถ จุดธูปเทียนบูชาพระประธาน กล่าวคำถวายผ้าพระกฐิน พระสงฆ์ทำพิธีอุปโลกนกรรม และสวดญัตติทุติยกรรม คือการยินยอมยกให้ ผ้ากฐินพระราชทานแด่ พระสงฆ์รูปที่ได้รับความยินยอมคือ พระโสภณ คณาภรณ์ ชยวฑฺฒโน เจ้าคณะจังหวัดชลบุรี(ธรรมยุต) รักษาการแทนเจ้าอาวาสวัดญาณสังวรารามวรมหาวิหาร ในพระบรมราชูปถัมภ์ จากนั้นได้มีพิธีกรานกฐิน ถวายเครื่องบริวารพระกฐินพระราชทาน แด่ พระโสภณ คณาภรณ์ เจ้าคณะจังหวัดชลบุรี(ธรรมยุต) รักษาการแทนเจ้าอาวาสวัดญาณสังวรารามวรมหาวิหาร ในพระบรมราชูปถัมภ์ แขกผู้มีเกียรติถวายปัจจัยไทยธรรมแด่ พระสงฆ์ จำนวน 30 รูป นายอนันด์ชัย ตันติภูษานนท์ ผู้อำนวยการอาวุโส Area 10 ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน) ประธานในพิธีถวายผ้ากฐินพระราชทาน เป็นยอดเงินในขณะนั้น 1,844,874.99 บาท

โดยภายในบริเวณวัด ได้มีพุทธศาสนิกชนผู้ใจบุญหลายร่วมจัดโรงทาน ให้บริการอาหาร เครื่องดื่ม จำนวนหลายสิบซุ้มให้กับผู้มาร่วมงานบุญในวันนี้ ได้รับประทานกันอย่างถ้วนหน้า ในโอกาสเดียวกันนี้ด้วย

การ พยาบาล เบาหวาน ขณะ ตั้ง ครรภ์ ธนาคารยูโอบีอันเชิญผ้าพระกฐินพระราชทานถวายวัดญาณสังวรารามฯกว่า1.8ล้านบาท

เกี่ยวกับผู้เขียน: aphelon

แนะนำ