“ธนกร”ย้ำ“นายกฯ-รัฐบาล”ประกาศจุดยืนไม่สนับสนุนแก้ไขมาตรา112เด็ดขาดnaproxen 250 mg แก้อะไร

“ธนกร”ย้ำ“นายกฯ-รัฐบาล”ประกาศจุดยืนไม่สนับสนุนแก้ไขมาตรา112เด็ดขาดnaproxen 250 mg แก้อะไร

“ธนกร”ย้ำ“นายกฯ-รัฐบาล”ประกาศจุดยืนไม่สนับสนุนแก้ไขมาตรา112เด็ดขาด【naproxen 250 mg แก้อะไร】: