ศาลฎีกานัดอ่านคำพิพากษาคดีปารีณาฝ่าฝืนจริยธรรมอย่างร้ายแรง7เมย.65พร้อมมีมติเสียงข้างมากไม่อาจปฏิบัติหน้าที่เป็นกมธ.งบ65ได้ruay one

ศาลฎีกานัดอ่านคำพิพากษาคดีปารีณาฝ่าฝืนจริยธรรมอย่างร้ายแรง7เมย.65พร้อมมีมติเสียงข้างมากไม่อาจปฏิบัติหน้าที่เป็นกมธ.งบ65ได้ruay one

ศาลฎีกานัดอ่านคำพิพากษาคดีปารีณาฝ่าฝืนจริยธรรมอย่างร้ายแรง7เมย.65พร้อมมีมติเสียงข้างมากไม่อาจปฏิบัติ