ปตท.ได้รับการประเมินCGระดับ“ดีเลิศ”ต่อเนื่อง13ปี43แฟ้ม

ปตท.ได้รับการประเมินCGระดับ“ดีเลิศ”ต่อเนื่อง13ปี43แฟ้ม

ปตท.ได้รับการประเมินCGระดับ“ดีเลิศ”ต่อเนื่อง13ปี【43แฟ้ม】: นายอรรถพล ฤกษ์พิบูลย์