ทสช.4เตรียมชุดผญจเหตุเข้าช่วยเหลือประชาชนขนย้ายสิ่งของหลังฝนตกหนักในพื้นที่shangri la casino

ทสช.4เตรียมชุดผญจเหตุเข้าช่วยเหลือประชาชนขนย้ายสิ่งของหลังฝนตกหนักในพื้นที่shangri la casino

ทสช.4เตรียมชุดผญจเหตุเข้าช่วยเหลือประชาชนขนย้ายสิ่งของหลังฝนตกหนักในพื้นที่【shangri la casino】: