มติครม.อนุมัติแต่งตั้งพิเชฐโพธิ์ภักดีผู้ตรวจฯก.ศึกษาธิการ888 ออนไลน์

มติครม.อนุมัติแต่งตั้งพิเชฐโพธิ์ภักดีผู้ตรวจฯก.ศึกษาธิการ888 ออนไลน์

มติครม.อนุมัติแต่งตั้งพิเชฐโพธิ์ภักดีผู้ตรวจฯก.ศึกษาธิการ【888 ออนไลน์】: เมื่อวั