ภ.9แถลงข่าวจับกุมคดี“ฆ่าบุพการี”พื้นที่สภ.หาดใหญ่จ.สงขลาํ8

ภ.9แถลงข่าวจับกุมคดี“ฆ่าบุพการี”พื้นที่สภ.หาดใหญ่จ.สงขลาํ8

ภ.9แถลงข่าวจับกุมคดี“ฆ่าบุพการี”พื้นที่สภ.หาดใหญ่จ.สงขลา【ํ8】: วันที่ 17 พ.ย. ที