“ทวี”หนุนแก้รธน.ชี้รากเหง้าของปัญหาคือรัฐประหารจี้เลิกยุทธศาสตร์ชาติ-ตรวจสอบงบลับกองทัพrisk profile งาน er

“ทวี”หนุนแก้รธน.ชี้รากเหง้าของปัญหาคือรัฐประหารจี้เลิกยุทธศาสตร์ชาติ-ตรวจสอบงบลับกองทัพrisk profile งาน er

“ทวี”หนุนแก้รธน.ชี้รากเหง้าของปัญหาคือรัฐประหารจี้เลิกยุทธศาสตร์ชาติ-ตรวจสอบงบลับกองทัพ【risk profile