HEIR OF LIGHT อัปเดต อวาตาร์ใหม่เท่เวอร์ ซิต้า โลหิตมารปะทุ  พร้อมหอคอยอับบาดันระดับนรก ชั้น 80 – 100 มาแล้วprettygame77

HEIR OF LIGHT อัปเดต อวาตาร์ใหม่เท่เวอร์ ซิต้า โลหิตมารปะทุ พร้อมหอคอยอับบาดันระดับนรก ชั้น 80 – 100 มาแล้วprettygame77

HEIR OF LIGHT อัปเดต อวาตาร์ใหม่เท่เวอร์ ซิต้า โลหิตมารปะทุ พร้อมหอคอยอับบาดันระดับนรก ชั้น 80 100