"แรมโบ้"หารือร่วมกลุ่มจังหวัดอันดามันยันนายกฯไม่เลือกปฏิบัติขอมวลชนไม่เคลื่อนไหวระหว่างครม.สัญจรplay star

"แรมโบ้"หารือร่วมกลุ่มจังหวัดอันดามันยันนายกฯไม่เลือกปฏิบัติขอมวลชนไม่เคลื่อนไหวระหว่างครม.สัญจรplay star

“แรมโบ้”หารือร่วมกลุ่มจังหวัดอันดามันยันนายกฯไม่เลือกปฏิบัติขอมวลชนไม่เคลื่อนไหวระหว่างครม.สัญจร【pla