เงินบาทปิด32.55แข็งค่าต่อเนื่องจากช่วงเช้าคาดกรอบพรุ่งนี้32.40-32.70goblin นักแสดง

เงินบาทปิด32.55แข็งค่าต่อเนื่องจากช่วงเช้าคาดกรอบพรุ่งนี้32.40-32.70goblin นักแสดง

เงินบาทปิด32.55แข็งค่าต่อเนื่องจากช่วงเช้าคาดกรอบพรุ่งนี้32.40-32.70【goblin นักแสดง】: