ขอนแก่นลอยกระทงแบบนิวนอมอลร่วมบูชาพระบรมสารีริกธาตุและหลวงพ่อไทรขาวด้วยกระทงบกนับหมื่นดวงbacara

ขอนแก่นลอยกระทงแบบนิวนอมอลร่วมบูชาพระบรมสารีริกธาตุและหลวงพ่อไทรขาวด้วยกระทงบกนับหมื่นดวงbacara

ขอนแก่นลอยกระทงแบบนิวนอมอลร่วมบูชาพระบรมสารีริกธาตุและหลวงพ่อไทรขาวด้วยกระทงบกนับหมื่นดวง【bacara】: