หัวเว่ยจับมือ5พาร์ทเนอร์จาก5องค์กรภาครัฐและเอกชนในอุตฯไทยลงนามในข้อตกลงผสานความร่วมมือพาไทยมุ่งสู่ยุคดิจิทัลfull slot

หัวเว่ยจับมือ5พาร์ทเนอร์จาก5องค์กรภาครัฐและเอกชนในอุตฯไทยลงนามในข้อตกลงผสานความร่วมมือพาไทยมุ่งสู่ยุคดิจิทัลfull slot

หัวเว่ยจับมือ5พาร์ทเนอร์จาก5องค์กรภาครัฐและเอกชนในอุตฯไทยลงนามในข้อตกลงผสานความร่วมมือพาไทยมุ่งสู่ยุ