สภาฯจัดงานลอยกระทงครั้งแรกในปวศ.ยิ่งใหญ่เชิญทูต20ปท.ร่วมหวังช่วยดึงต่างชาติท่องเที่ยวไทยฟื้นเศรษฐกิจhigh roller

สภาฯจัดงานลอยกระทงครั้งแรกในปวศ.ยิ่งใหญ่เชิญทูต20ปท.ร่วมหวังช่วยดึงต่างชาติท่องเที่ยวไทยฟื้นเศรษฐกิจhigh roller

สภาฯจัดงานลอยกระทงครั้งแรกในปวศ.ยิ่งใหญ่เชิญทูต20ปท.ร่วมหวังช่วยดึงต่างชาติท่องเที่ยวไทยฟื้นเศรษฐกิจ