“นิพนธ์”ล่องใต้สุราษฎร์ฯอ.กาญจนดิษฐ์-ดอนสักช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วมกำชับทุกฝ่ายดูแลปชช.อย่างใกล้ชิดเร่งรัดฟื้นฟูเยียวยาโดยเร็วamong us y8

“นิพนธ์”ล่องใต้สุราษฎร์ฯอ.กาญจนดิษฐ์-ดอนสักช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วมกำชับทุกฝ่ายดูแลปชช.อย่างใกล้ชิดเร่งรัดฟื้นฟูเยียวยาโดยเร็วamong us y8

“นิพนธ์”ล่องใต้สุราษฎร์ฯอ.กาญจนดิษฐ์-ดอนสักช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วมกำชับทุกฝ่ายดูแลปชช.อย่างใกล้ชิดเร่