ชาวพุทธร่วมงานประเพณีชักพระวัดนางชี(ประมวลภาพ)foodpanda partner

ชาวพุทธร่วมงานประเพณีชักพระวัดนางชี(ประมวลภาพ)foodpanda partner

ชาวพุทธร่วมงานประเพณีชักพระวัดนางชี(ประมวลภาพ)【foodpanda partner】: วันที่ 21 พ.