ศก.โลกผงกหัวเดินตามแผนพณ.หนุนส่งออกต.ค.ขยายตัว17.4%คาดทั้งปีโต15-16%สูงกว่าเป้า4เท่า8 กุมภาพันธ์

ศก.โลกผงกหัวเดินตามแผนพณ.หนุนส่งออกต.ค.ขยายตัว17.4%คาดทั้งปีโต15-16%สูงกว่าเป้า4เท่า8 กุมภาพันธ์

ศก.โลกผงกหัวเดินตามแผนพณ.หนุนส่งออกต.ค.ขยายตัว17.4%คาดทั้งปีโต15-16%สูงกว่าเป้า4เท่า【8 กุมภาพันธ์】: