"รมว.เฮ้ง"ขานรับนโยบายนายกฯเร่งส่งแรงงานไทยทำงานภาคเกษตรรัฐอิสราเอลต่างชาติเชื่อมั่นฝีมือliquor แปล

"รมว.เฮ้ง"ขานรับนโยบายนายกฯเร่งส่งแรงงานไทยทำงานภาคเกษตรรัฐอิสราเอลต่างชาติเชื่อมั่นฝีมือliquor แปล

“รมว.เฮ้ง”ขานรับนโยบายนายกฯเร่งส่งแรงงานไทยทำงานภาคเกษตรรัฐอิสราเอลต่างชาติเชื่อมั่นฝีมือ【liquor แปล