"ไพศาล"เผยโพลของจริงชี้"เพื่อไทย-ก้าวไกล"กวาดเก้าอี้ส.ส.เกินครึ่งgd,mt]7j’

"ไพศาล"เผยโพลของจริงชี้"เพื่อไทย-ก้าวไกล"กวาดเก้าอี้ส.ส.เกินครึ่งgd,mt]7j’

“ไพศาล”เผยโพลของจริงชี้”เพื่อไทย-ก้าวไกล”กวาดเก้าอี้ส.ส.เกินครึ่ง【gd,mt]7j’】: ว