รองผบช.น.ระบุยังไม่มีข้อบกพร่องตร.ปทุมวันหลังพบมีการเข้าสุ่มตรวจการขายเครื่องดื่มแอลกอฮอลล์หลังเวลา21.00น.pg โปร 50

รองผบช.น.ระบุยังไม่มีข้อบกพร่องตร.ปทุมวันหลังพบมีการเข้าสุ่มตรวจการขายเครื่องดื่มแอลกอฮอลล์หลังเวลา21.00น.pg โปร 50

รองผบช.น.ระบุยังไม่มีข้อบกพร่องตร.ปทุมวันหลังพบมีการเข้าสุ่มตรวจการขายเครื่องดื่มแอลกอฮอลล์หลังเวลา2