ประกาศแล้ว Guilty Gear จับมือกับ Tales of The Rays เริ่มแล้ววันนี้joker 2929

ประกาศแล้ว Guilty Gear จับมือกับ Tales of The Rays เริ่มแล้ววันนี้joker 2929

ประกาศแล้ว Guilty Gear จับมือกับ Tales of The Rays เริ่มแล้ววันนี้【joker 2929】:หลังจากเปิดให้บริการม