"หมอยง"เผยที่มาของชื่อไวรัสสายพันธุ์"โอไมครอน"higthai

"หมอยง"เผยที่มาของชื่อไวรัสสายพันธุ์"โอไมครอน"higthai

“หมอยง”เผยที่มาของชื่อไวรัสสายพันธุ์”โอไมครอน”【higthai】: ศ.นพ.ยง ภู่วรวรรณ หัวห