วช.-มจพ.หนุนวิจัยโครงการส่งน้ำฯท่อทองแดงเพิ่มปริมาณส่งน้ำพื้นที่เพาะปลูกชลประทานช่วงฤดูแล้งmoney slotxo

วช.-มจพ.หนุนวิจัยโครงการส่งน้ำฯท่อทองแดงเพิ่มปริมาณส่งน้ำพื้นที่เพาะปลูกชลประทานช่วงฤดูแล้งmoney slotxo

วช.-มจพ.หนุนวิจัยโครงการส่งน้ำฯท่อทองแดงเพิ่มปริมาณส่งน้ำพื้นที่เพาะปลูกชลประทานช่วงฤดูแล้ง【money sl