จับโป๊ะ Tower of Fantasy เอาดาบสั้น Sacred Relic จาก Honkai Impact มาใช้ใน PVdg

จับโป๊ะ Tower of Fantasy เอาดาบสั้น Sacred Relic จาก Honkai Impact มาใช้ใน PVdg

จับโป๊ะ Tower of Fantasy เอาดาบสั้น Sacred Relic จาก Honkai Impact มาใช้ใน PV【dg】:oทีมงานเบื้องหลัง