กทม.ชี้"ลดถนนจุดเสี่ยง"อุบัติเหตุทั่วกรุงแล้ว158จุดmatched แปลว่า

กทม.ชี้"ลดถนนจุดเสี่ยง"อุบัติเหตุทั่วกรุงแล้ว158จุดmatched แปลว่า

กทม.ชี้”ลดถนนจุดเสี่ยง”อุบัติเหตุทั่วกรุงแล้ว158จุด【matched แปลว่า】: จากทั้งหมด