รมว.แรงงานเร่งช่วยเหลือลูกจ้างร้องเรียนผ่านโซเชียลกรณีนายจ้างเรียกเก็บค่าเดินทางมาทำงานและสภาพการจ้างไม่เป็นไปตามข้อตกลงhigh school dxd ภาค 2 ตอนที่ 4

รมว.แรงงานเร่งช่วยเหลือลูกจ้างร้องเรียนผ่านโซเชียลกรณีนายจ้างเรียกเก็บค่าเดินทางมาทำงานและสภาพการจ้างไม่เป็นไปตามข้อตกลงhigh school dxd ภาค 2 ตอนที่ 4

รมว.แรงงานเร่งช่วยเหลือลูกจ้างร้องเรียนผ่านโซเชียลกรณีนายจ้างเรียกเก็บค่าเดินทางมาทำงานและสภาพการจ้า