ผู้ว่าเมืองช้างประกอบพิธีเซ่นไหว้ศาลประกำและขอขมาพระยาสุรินทร์ฯพร้อมพิธีสงฆ์อุทิศส่วนกุศลให้บรรพบุรุษหลังกลุ่มฤาษีทำพิธีเปิดเมืองชาวสุรินทร์ไม่พอใจpkcdhwv

ผู้ว่าเมืองช้างประกอบพิธีเซ่นไหว้ศาลประกำและขอขมาพระยาสุรินทร์ฯพร้อมพิธีสงฆ์อุทิศส่วนกุศลให้บรรพบุรุษหลังกลุ่มฤาษีทำพิธีเปิดเมืองชาวสุรินทร์ไม่พอใจpkcdhwv

ผู้ว่าเมืองช้างประกอบพิธีเซ่นไหว้ศาลประกำและขอขมาพระยาสุรินทร์ฯพร้อมพิธีสงฆ์อุทิศส่วนกุศลให้บรรพบุรุ