pony แปล ว่าเวอร์ชั่นสด

pony แปล ว่าเวอร์ชั่นสด

ponyแปลว่าเวอร์ชั่นสด:ponyแปลว่าแนะนำเกม:ponyแปลว่ามันเป็นเกมจำลองธุรกิจที่สนุกและน่าสนใจในเกมนี้ผู้เล่นจำเป็นต้องสร้างสิ่งปลูกสร้างต่างๆในฉากต่างๆมีงานเกมมากมายรอให้คุณทำสำเร็จและรับรางวั