"เครือซีพี"ติดTop3บริษัทยั่งยืนระดับโลกใน“กลุ่มอุตสาหกรรมIndustrialConglomerates”จากS&PGlobalclub friday คนที่ไม่ยอมรับ

"เครือซีพี"ติดTop3บริษัทยั่งยืนระดับโลกใน“กลุ่มอุตสาหกรรมIndustrialConglomerates”จากS&PGlobalclub friday คนที่ไม่ยอมรับ

“เครือซีพี”ติดTop3บริษัทยั่งยืนระดับโลกใน“กลุ่มอุตสาหกรรมIndustrialConglomerates”จากS&PGlobal【club f