๋ job descriptionจับภาพใส่กรอบสวย ด้วย PhotoShake! และ Photo Grid

๋ job descriptionจับภาพใส่กรอบสวย ด้วย PhotoShake! และ Photo Grid

จับภาพใส่กรอบสวย ด้วย PhotoShake! และ Photo Grid【๋ job description】:ถ่ายรูปกันสวยๆ เริ่ดๆ แบบธรรมดาน