in addition แปลว่าI-MOBILE 3GX (E-SERVICE) แอพตรวจสอบยอดเงิน (ระบบเติมเงิน)

in addition แปลว่าI-MOBILE 3GX (E-SERVICE) แอพตรวจสอบยอดเงิน (ระบบเติมเงิน)

I-MOBILE 3GX (E-SERVICE) แอพตรวจสอบยอดเงิน (ระบบเติมเงิน)【in addition แปลว่า】:ถ้าใครใช้ซิม I-MOBILE