"มหานิยม"ห่วงวิกฤติศรัทธาคนกาฬสินธุ์ต้าน"พระเล็ก"ทำอีสานเดือดisosorbide dinitrate

"มหานิยม"ห่วงวิกฤติศรัทธาคนกาฬสินธุ์ต้าน"พระเล็ก"ทำอีสานเดือดisosorbide dinitrate

“มหานิยม”ห่วงวิกฤติศรัทธาคนกาฬสินธุ์ต้าน”พระเล็ก”ทำอีสานเดือด【isosorbide dinitrate】: