"หอการค้าไทย"แนะรัฐนำเงินงบประมาณกระตุ้นศก.ทุกด้านเชื่อเปิดประเทศไม่กลับมาล็อกดาวน์อีกรอบhud คือ

"หอการค้าไทย"แนะรัฐนำเงินงบประมาณกระตุ้นศก.ทุกด้านเชื่อเปิดประเทศไม่กลับมาล็อกดาวน์อีกรอบhud คือ

“หอการค้าไทย”แนะรัฐนำเงินงบประมาณกระตุ้นศก.ทุกด้านเชื่อเปิดประเทศไม่กลับมาล็อกดาวน์อีกรอบ【hud คือ】: